Wij doen ons uiterste best om altijd de juiste en actuele informatie te plaatsen. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Indien je daaraan twijfelt, dan kun je contact met ons opnemen.

De Stichting Venticare aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Venticare of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Venticare.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die je aan Venticare toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die je naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit je bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de eigenaar van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Op alle diensten die Venticare aanbiedt zijn de Algemene Voorwaarden Stichting Venticare van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud neem dan contact met ons op: 030 - 271 71 12