Gavin ten Tusscher

Kinderarts

Gavin ten Tusscher

Gavin ten Tusscher is kinderarts op de Afdeling Kindergeneeskunde en Neonatologie van het Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn. Zijn aandachtsgebieden zijn kinderlongziekten, allergologie en toxicologie. Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en zijn opleiding tot kinderarts volgde hij in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Hij is in 2002 gepromoveerd op zijn onderzoek over de latere effecten op kinderen van blootstelling aan dioxinen tijdens en na de geboorte. Hij was tevens lid van de EU Technical Working Group on Bio-Monitoring of Children, voorzitter van Health Care Without Harm Europe gedurende 5 jaar en lid van de Medisch Ethischecommissie Noord-Holland gedurende 12 jaar, waarvan 8 jaar als voorzitter. Samen met Professor Janna Koppe geeft hij leiding aan een van ‘s werelds langst lopende cohorten van kinderen met blootstelling aan hormoon verstorende stoffen, waarbij er sinds eind jaren tachtig ook Nederlandse kinderen worden gevolgd. Hij heeft meer dan 60 publicaties op zijn naam staan en hij zet zich in voor zorg zonder hormoon verstorende stoffen.

 

Presentatie van Gavin ten Tusscher

Kinderarts