IJbelien Jungen

Arts

IJbelien Jungen

Ybelien Jungen

 

Presentatie van IJbelien Jungen

Arts

Vorige presentaties

Presentatie:

(Anti)stolling

IJbelien Jungen is arts-opleider in het Amsterdam UMC. Ze studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Reeds voor het behalen van haar artsexamen was zij als docent geneeskunde verbonden aan de opleiding tot verpleegkundige. Als docent geneeskunde, opleidingscoördinator en ontwikkelaar was zij vervolgens verbonden aan verschillende hogescholen en specialistische vervolgopleidingen. Vanaf de start was zij ook als docent actief betrokken bij de masteropleiding ANP en PA. Al ruim 10 jaar is zij nu werkzaam als opleidings-arts, onderwijscoördinator voor de coassistenten en verpleegkundig specialisten in het OLVG te Amsterdam. Sinds een aantal jaren verzorgt zij lessen klinisch redeneren binnen de Master Advanced Nursing Practice en steunt zij de vakinhoudelijke ontwikkeling van verpleegkundig specialisten.

Zij presenteert een casus over (anti)stolling:
Een 79 jarige vrouw met in de voorgeschiedenis onder andere een mitralisklep insufficiëntie graad IV. Zij wordt nu door de huisarts verwezen voor analyse van een mogelijk verhoogde bloedingsneiging met in het vooruitzicht cardiothoracale chirurgie. Aan de hand van deze casus wordt het klinisch redeneren interactief geoefend. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de fysiologie van de hemostase, de oorzaken van abnormale bloedingsneiging en de diagnostiek.

Presentatie alert

De presentatie is niet beschikbaar.

ALERT INSTELLEN