Karin Wubben

Karin Wubben

Karin is Spoed Eisende Hulp verpleegkundige in het Anna ziekenhuis te Geldrop, waar ze de rol als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor het ziekenhuis vervult. Twee jaar geleden heeft ze de opleiding tot Forensisch Verpleegkundige afgerond. Daarnaast is ze al enige jaren werkzaam bij EDU-LINE waar ze  instructeur is voor de PEP- en de EPA-cursus en trainingen geeft met betrekking tot het signalering en het handelen bij vermoedens van kinder- en ouderenmishandeling.

 

Presentatie van Karin Wubben