Karin Wubben

Karin Wubben

Karin is Spoed Eisende Hulp verpleegkundige in het Anna ziekenhuis te Geldrop, waar ze de rol als aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor het ziekenhuis vervult. Twee jaar geleden heeft ze de opleiding tot Forensisch Verpleegkundige afgerond. Daarnaast is ze al enige jaren werkzaam bij EDU-LINE waar ze  instructeur is voor de PEP- en de EPA-cursus en trainingen geeft met betrekking tot het signalering en het handelen bij vermoedens van kinder- en ouderenmishandeling.

 

Presentatie van Karin Wubben

Vorige presentaties

Presentatie:

Kindermishandeling, een kwestie van kijken...

Geschat wordt dat er  jaarlijks bijna 119.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling. Dat is ongeveer 3% van alle kinderen……………..

Maar zien we die als zorgprofessional wel?  Of kijken we niet goed?  Wat is er met die blauwe plek? Wat is normaal? Wat zou verdacht kunnen zijn? Hoe kijk jij er tegenaan?  En wat zou je kunnen zien aan een verwaarloosd kind? En dan?

Presentatie alert

De presentatie is niet beschikbaar.

ALERT INSTELLEN