Marc Königs

Anesthesioloog-intensivist

Marc Königs

Anesthesioloog - Intensivist, aandachtsveld ziekenhuishygiene en infectiepreventie met opleiding.

Sinds 1997 medisch specialist, eerst in de regio Aken / Duitsland en sinds 2003 in Nederland : opleiding Intensivist in het VUMC en sinds 2004 werkzaam in het Maxima Medisch Centrum.

 

Presentatie van Marc Königs

Anesthesioloog-intensivist