Marc Königs

Anesthesioloog-intensivist

Marc Königs

Anesthesioloog - Intensivist, aandachtsveld ziekenhuishygiene en infectiepreventie met opleiding.

Sinds 1997 medisch specialist, eerst in de regio Aken / Duitsland en sinds 2003 in Nederland : opleiding Intensivist in het VUMC en sinds 2004 werkzaam in het Maxima Medisch Centrum.

 

Presentatie van Marc Königs

Anesthesioloog-intensivist

Vorige presentaties

Presentatie:

0% lijnensepsis: hoe?

Zes jaar zonder centraal veneuze lijninfecties bij centraal veneuze katheters (CVC) is wereldwijd een relatief unieke situatie. In de database voor medische publicaties is geen vergelijkbaar resultaat te vinden (PUBMED). Dit vraagt naar onderzoek of de reden voor deze vooruitgang in patiëntenveiligheid niet mogelijkerwijs ook door andere interventies of maatregelen dan het VMS thema ‘sepsis voorkomen’ of het introduceren van  bundels een verklaring kunnen bieden. De presentatie belicht dit aspect en streeft ernaar op de verschillende vragen een antwoord te geven: Wat heeft de introductie van de bundels gebracht? Wat kan anders, wat kan beter en wat is mogelijkerwijs nog in de toekomst een optie om centraal veneuze katheter gerelateerde sepsis te voorkomen? 

 

Presentatie downloaden

Download hier de presentatie

DOWNLOADEN