Marieke Zegers

Senior onderzoeker IC

Marieke Zegers

 

Marieke Zegers is senior onderzoeker op de IC-afdeling van het Radboudumc. Haar onderzoekslijn ‘Zinvolle IC-zorg’ is gericht op effectieve kwaliteitsverbeteringen en het evalueren van IC- zorg met patiëntgerapporteerde uitkomsten uit de MONITOR-IC studie (www.monitor-ic.nl).

 

Presentatie van Marieke Zegers

Senior onderzoeker IC

Vorige presentaties

Presentatie:

Registratie-ballast

Experiment ZIRE: minder registreren, meer verbeteren

Voor het verbeteren van de zorg registreren we veel; misschien wel te veel, waardoor we minder toekomen aan kwaliteitsverbeteringen. In Experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) hebben verpleegkundigen, artsen en patiënten een kernset van zinvolle indicatoren samengesteld. Gedurende het experiment registreren we alleen de kernset en laten we, met toestemming van de IGJ, de overige registraties los. Geëvalueerd wordt of minder registratielast leidt tot meer tijd en aandacht voor patiëntenzorg en kwaliteitsverbeteringen en uiteindelijk tot betere kwaliteit van zorg. Dus minder meten, meer verbeteren?

In de presentatie vertelt Marieke Zegers over de ervaringen van verpleegkundigen met het stoppen van registraties, of zij een reductie van registratielast ervaren en hoe zij de vrije ruimte besteden. En hoe kunt u de balans verleggen van registreren naar meer tijd voor kwaliteitsverbeteringen?

Presentatie alert

De presentatie is niet beschikbaar.

ALERT INSTELLEN