Ruud Eijk

Anesthesioloog - Intensivist / MMT-arts

Ruud Eijk

Ruud Eijk, Anesthesioloog- Intensivist en jarenlange ervaring als MMT-arts op Life liner 3 neemt je mee in de wereld van de prehospitale airway management. Al geruime tijd is dit een onderwerp wat ter discussie staat, maar wat zegt de wetenschap? Wat is voor deze patiënt nu de beste methode om de luchtweg te zekeren? Daarbij is de essentie van ons vak 'do no futher Harm', maar het liefst wel met een 100% gezekerde ademweg.... 

Meld je aan Ruud Eijk in actie te zien

AANMELDEN

Bekijk de rest van het programma

PROGRAMMA

Presentatie van Ruud Eijk

Anesthesioloog - Intensivist / MMT-arts

Presentatie:

Niet-stollen bij trauma

Wanneer: 2020-06-03 om 10.00 uur
Podium: Dexter 22

Presentatie alert

De presentatie is niet beschikbaar.

ALERT INSTELLEN

Presentatie:

Ouders opvangen na IC-opname

Wanneer: 2020-06-03 om 13.00 uur
Podium: Dexter 11

Presentatie alert

De presentatie is niet beschikbaar.

ALERT INSTELLEN

Vorige presentaties

Presentatie:

Een slecht kind ophalen

Centralisatie van pediatrische intensive care in een beperkt aantal tertiaire centra reduceert de mortaliteit en morbiditeit van kritisch zieke kinderen. In Nederland beschikken alle acht academische centra over een pediatrische intensive care-afdeling en deze kunnen geheel Nederland verzorgen. De centralisatie van de pediatrische intensive care in tertiaire centra vereist een veilig en goed georganiseerd ic-transport met begeleiding door specialistische teams vanuit de pediatrische ic-afdelingen. In deze sessie wordt stil gestaan bij dat transport.

Wanneer: 2019-06-04 om 11.30 uur
Podium: Dexter 17

Presentatie downloaden

Download hier de presentatie

DOWNLOADEN

Presentatie:

Pre-hospitale airways

Wanneer: 2019-06-04 om 10.30 uur
Podium: Dexter 26

Presentatie downloaden

Download hier de presentatie

DOWNLOADEN