Ruud Eijk

Anesthesioloog - Intensivist / MMT-arts

Ruud Eijk

Ruud Eijk, Anesthesioloog- Intensivist en jarenlange ervaring als MMT-arts op Life liner 3 neemt je mee in de wereld van de prehospitale airway management. Al geruime tijd is dit een onderwerp wat ter discussie staat, maar wat zegt de wetenschap? Wat is voor deze patiënt nu de beste methode om de luchtweg te zekeren? Daarbij is de essentie van ons vak 'do no futher Harm', maar het liefst wel met een 100% gezekerde ademweg.... 

 

Presentatie van Ruud Eijk

Anesthesioloog - Intensivist / MMT-arts

Vorige presentaties

Presentatie:

Ouders opvangen na IC-opname

Presentatie alert

De presentatie is niet beschikbaar.

ALERT INSTELLEN