Karlo Schrijver

IC,- en SEH-verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist I.O., OLVG, Amsterdam

Mijn leidinggevende legt zijn hand op mijn schouder en vraagt mij of ik een klinische les kan geven die middag aan mijn collega’s, over de nieuwe glucosemeter.

Ik was 21 jaar oud, net gediplomeerd en gaf die klinische les. Sindsdien is het overbrengen van kennis en kunde aan anderen één van mijn bezigheden waar ik extra in investeer. Bijvoorbeeld door het behalen van een docentgraad en lesgeven op de Hogeschool van Amsterdam en de VUmc Amstelacademie. Ik zeg weleens: “Mijn kennis is jouw kennis”. Ik ben Karlo Schrijver Intensive Care en Spoedeisende Hulp verpleegkundige, eerstegraads docent, senior scholing en werkzaam in OLVG Amsterdam. Die kennisoverdracht is ook de drijfveer om zitting te nemen in de redactie van Venticare Magazine.


Contact
T: 088 - 123 02 00