Column van cabaretier en spreker Jaap Bressers in samenwerking met FCIC

Maak jij het verschil?   Deze zomer vierde ik een bijzonder jubileum: het was op de kop af tien jaar dat ik na een duiko...

Gonda Hervaud blogt voor FCIC over haar boek: 'Een kop geeft geëtter'

PINGPONGEN IN JE TERMINALE FASE In 2000 horen mijn man Pierre en ik dat hij een hersentumor heeft. In ons boek  Een kop ...

De IC als gevarenzone.....

Blog van Andrea Walraven Thissen, Expert van FCIC Andrea Walraven-Thissen R.N. MHP, Psychotraumatologist, Crisis Intervention...

Vanessa Ouahmar-van Dalen, naaste ervaringsdeskundige, coach

Juni 2015 Erwin J.O. Kompanje

 

Dr Erwin J.O. Kompanje

Erwin is ex- IC-verpleegkundige en al jaren werkzaam als klinisch ethicus op de Intensive Care voor volwassenen in het Erasmus MC Rotterdam. 

Juni 2015 Wanda de Kanter

Wanda de Kanter

Wanda is longarts in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ze is voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd en auteur van het boek: Nederland stopt. In 2014 won ze de Vrouw in de Media Award.

Augustus 2015 Erwin J.O. Kompanje

Dr Erwin J.O. Kompanje 

Erwin is ex- IC-verpleegkundige en al jaren werkzaam als klinisch ethicus op de Intensive Care voor volwassenen in het Erasmus MC Rotterdam. 

Augustus 2015 Wanda de Kanter

Wanda de Kanter 

Wanda is longarts in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ze is voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd en auteur van het boek: Nederland stopt. In 2014 won ze de Vrouw in de Media Award.

Co Schipper, schrijver van het boek; 'Op sterven na dood - Het leven op zijn kop'

Op een dag werd Co Schipper ziek. Zo ziek dat hij dreigde te overlijden. Wat dat teweeg bracht is beschreven in het autobiogr...

De rol van de voedingsstatus van de patiënt in laboratoriumbepalingen: pseudohypernatriëmie

Auteurs:

W. van den Ancker1, I.A. Haagen1, P.H.J.  van der Voort2Hematologisch en klinisch chemisch laboratorium1 en Intensive care2, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

Een patiënt met een  slechte voedingsstatus (met daarbij een laag albumine en totaal eiwit concentratie) heeft een klinisch ongunstigere prognose. Een minder bekende rol van een laag totaal eiwit en albumine is de invloed op de laboratorium bepalingen en het vinden van een foutief verhoogde natriumconcentratie met een chemieanalyzer. Afhankelijk van het type chemieanalyzer meet deze het natrium nadat er een 6-46x verdunning van het bloedmonster is gemaakt, dit is de indirecte methode. De gemeten uitslag wordt gecorrigeerd voor de verdunning waarbij er rekening wordt gehouden met het verdelingsvolume (cel- versus plasmavolume) waarin de elektrolyten zich bevinden, dit is 93%. Indien er sprake is van ondervoeding zal  het verdelingsvolume waarin de elektrolyten zich bevinden groter zijn dan 93% en zal de chemieanalyzer een foutief verhoogd natrium berekenen (zie figuur). Om dit in de praktijk te onderzoeken hebben we van 2336 patiënten de uitslagen van het natrium gemeten met de indirecte methode op chemieanalyzer (na een 1:31 verdunning) vergeleken met de directe methode (waarbij geen verdunning wordt gemaakt)op een bloedgasanalyzer.  Bij 198 patiënten (8.5%) werden hogere uitslagen gevonden (van 4 mmol/l of meer)  wanneer natrium werd gemeten met de indirecte methode (de chemieanalyzer) ten opzichte van de directe methode (de bloedgasanalyzer). Het verschil tussen de chemieanalyzer en de bloedgasanalyzer correleerde sterk met de eiwit en albumine concentratie. Concluderend kan worden gesteld dat het bepalen van het natrium met een bloedgasanalyzer een correcte interpretatie van het natrium bewerkstelligd en daarmee zorgt voor een goede instelling van de vochtbalans van ernstig zieke patiënten met een laag totaal eiwit en/of albumine concentratie.

 

 

Volg FCIC op Social Media en doe mee

Social media is actueel en dynamisch en anders dan een website. Je kunt artikelen delen en onderzoek plaatsen. Dat mag allema...

Dayenne Zwaagman,Columnist bij Dutch Society of Cardiovascular Nursing (NVHVV) CORDIAAL en ervaringsdeskundig

Dayenne Zwaagman

Bea Hemmen, MD PhD Revalidatiearts Maastricht Universitair Medisch Centrum

Dr. Bea Hemmen, MD PhD is revalidatiearts in Maastricht Universitair Medisch Centrum/Adelante.

Haar aandachtsgebieden zijn traumarevalidatie, vroege revalidatie op de Intensive Care Unit en amputatie & prothesiologie.

Zij heeft uitgebreide internationale ervaring in revalidatie, orthopaedie en algemene heelkunde. Haar onderzoeksgebieden zijn 1) innovatie van revalidatiebehandeling in de vroege fase van multi-traumapatienten en 2) functionele meerwaarde van geavanceerde prothesen. Zij is Secretaris van de Werkgroep Trauma Revalidatie en lid van de subcommissie IC-revalidatie. Dr.Hemmen is (co-)auteur van meer dan 40 artikelen.

 

Dayenne Zwaagman

BLOG Dayenne Zwaagman (32), 31 jaar Fontan en ruim een jaar TCPC- patiënt, is geboren met een univentriculair hart en ee...

Tina Van Hemel-Rintjap Intensivist in het LUMC.

Ik ben Tina Van Hemel-Rintjap en ik werk als Intensivist in het LUMC.

Mijn aandacht gaat uit naar communicatie en samenwerking. En in dat kader ben ik betrokken bij teamtrainingen op de IC. Dat communicatie op verschillende lagen plaats vindt is iets waar we meer en meer bewust van zijn. Ik herken de behoefte aan de andere dialoog, waarbij essentiele vragen gesteld durven worden, aan de ander, maar ook aan jezelf. Pas dan ben je in contact. Dat geldt ook voor gesprekken met patienten en familie. Zover is het bij ons nog niet. Maar ik wil graag mijn best doen daar aan bij te dragen.

Pim van Wingerden Student master Healthcare Management aan de Erasmus Universiteit Ervaringsdeskundig

Hoe wordt het Venticare Magazine gemaakt

Oratie Prof. Diederik van Dijk

Oratiebrochure_prof_Diederik_van_Dijk.pdf

IC Nazorg

Dr. Marijke van der Steen tijdens het Venticaire Congres