Lilian Vloet

Algemeen bestuur

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen.

Mijn naam is Lilian Vloet en ik ben sinds 2011 werkzaam als lector Acute Intensieve Zorg bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Binnen ons lectoraat doen wij onderzoek op basis van vragen uit de praktijk en onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met professionals uit de praktijk, docenten en studenten en onderzoekers. De kennis uit het onderzoek delen we in het onderwijs aan (toekomstige) professionals en de praktijk. Dat is ook het mooie van Venticare, dat biedt een platform voor kennisdeling, samenwerking en ontmoeting in de acute zorg.

Daarnaast ben ik sinds 2016 voorzitter van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC), een samenwerkingsverband tussen professionals, onderzoekers en patienten en naasten die samen de impact van een IC opname willen verkleinen. Binnen FCIC is IC Connect de  patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC patiënten en hun naasten. Buiten de samenwerking met praktijk, onderwijs, onderzoek en beroepsverenigingen maakt Venticare zich ook sterk voor samenwerking met patiënten en naasten.