APRIL 2020

 

Abonnement

Wil je het Venticare Magazine elke maand ontvangen? Neem dan een abonnement

BESTELLEN

 

In het aprilnummer van Venticare Magazine:

  • Een indringend achtergrondverhaal over Kinderpalliatieve zorg. Ongeveer 5000 tot 7000 kinderen ontvangen in Nederland palliatieve zorg. Dit is de zorg die start vanaf de diagnose en doorgaat tot en met de periode van nazorg. Sterven vormt een klein onderdeel van dit proces. Het gaat er vooral om dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan de individuele zorgbehoeften van het kind en de directe familieleden.
  • Verder een interview met Lector Lilian Vloet en associate lector Sivera Berben (HAN) over de psychosociale nasleep van ouderen die een E-bikeongeluk hebben gehad. Ze geven praktische aanbevelingen aan SEH-professionals om te zorgen dat deze groep minder kampt met verminderde zelfstandigheid en sociale participatie ten gevolge van het ongeval.
  • Een achtergrondverhaal over de gevolgen van onze zomer- en wintertijd. Onder andere antwoord op de vraag of wij als Acute Zorg medewerkers met onze onregelmatige diensten extra risico lopen door het verzetten van de klok.

Ook in deze editie:

  • Een casus over Anorexia op de IC bij een vrouw die sinds 2009 bekend is met anorexia nervosa
  • De week van SEH-verpleegkundige en trauma-instructeur Khadya Reitsma
  • Ambulanceverpleegkundige en sportfanaat Henk van Nieuwamerongen (55) loopt in zijn vrije tijd het liefst marathons, skeelert, subt, fietst, volleybalt en schaatst.
  • Het verpleegkundig onderzoek in deze uitgave gaat over  gefixeerde patiënten op een IC. Om een daling van het aantal gefixeerde patiënten te bereiken is nauwe samenwerking tussen belanghebbenden noodzakelijk, evenals de inzet van (meet)instrumenten en scholing.

MEER INFORMATIE OVER DE REDACTIE