AUGUSTUS 2019

 

Abonnement

Wil je het Venticare Magazine elke maand ontvangen? Neem dan een abonnement

BESTELLEN

 

Editorial

Imago van de PACU verpleegkundige

‘Door de variërende complexiteit is Acute Zorg steeds meer een onderdeel van het Recovery vak geworden’

Er zijn momenteel een hoop ontwikkelingen gaande in de zorg, zeker met betrekking tot de omschrijving van de regieverpleegkundige. Minister Bruins heeft gesproken met meerdere partijen en er is nu wat meer bekend over de inhoud van de overgangsregeling. Echter geeft het nu vooral veel onzekerheid bij de collega’s. "Mag ik, wat ik nu als werk doe, straks ook nog doen, of mag ik alleen nog de basisdingen doen omdat ik geen HBO- verpleegkundige ben?" Dit zijn reacties die ik om me heen hoor. Ik denk dat het uiteindelijk wel helpt het om het imago van de verpleegkundige sterker en duidelijker te maken. Zolang het proces eromheen nog niet volledig helder is, zal het nog veel vragen oproepen. 

Maar laat ik me eerst eens voorstellen.
Jullie kennen me nog niet echt, want ik ben pas sinds begin dit jaar lid van de redactie van dit mooie vakblad. Ik ben Lisette, 41 jaar en High Care Recovery-verpleegkundige werkend op een PACU, een Post Anaesthesia Care Unit. Wellicht niet een vakgebied wat je bij deze club mensen zou verwachten. Ook hier speelt imago een rol. Want is PACU wel Acute Zorg? Ik ben van mening dat het wel degelijk Acute Zorg is. Natuurlijk verschilt het aanbod patiënten per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis blijven de patiënten niet over de nacht en worden er buiten kantoortijden en in het weekend alleen echte spoedoperaties gedaan. In het andere ziekenhuis, veelal de academische, en de grotere, perifere ziekenhuizen, is de PACU een 24 uurs bedrijf. 

Het werk op de PACU is ontzettend afwisselend. Alle leeftijden en alle specialismen komen voor de pre- en postoperatieve zorg naar onze afdeling. Ook komen er patiënten voor onder andere urokinase behandelingen bij ons en kunnen we soms de IC helpen door een ‘best patient’ over te nemen als dat nodig is. Beademing, inotropie; het is dan ook onderdeel van het dagelijks handelen. Grote chirurgische ingrepen passeren de revue, van simpele tot de meest complexe ingrepen, evenals patiënten die vanaf de SEH vlot doorgaan naar de OK, na een groot trauma bijvoorbeeld. Door de variërende complexiteit van onze patiëntencategorieën is Acute Zorg steeds meer een onderdeel van het Recovery vak geworden. De patiënten blijven inderdaad niet lang bij ons zoals op een IC, en de eerste acute opvang, zoals op de Ambulance en de SEH is ook al gebeurd. Het contact met de patiënten op de PACU is dan ook relatief kort maar wel van groot belang in deze zorgfase van de patiënt. Het vraagt dat de Recovery-verpleegkundigen snel kunnen schakelen, snel overzicht kunnen krijgen en vlot en daadkrachtig kunnen handelen. 

Ons team bestaat uit verpleegkundigen die inservice opgeleid zijn, mbo-v’ers en hbov’ers met een gespecialiseerde opleiding dus ook bij ons speelt de kwestie over de regieverpleegkundige. Ik denk dat we de berichtgeving hierover goed in de gaten moeten houden en ons goed moeten laten informeren. Als wij het begrijpen kan dat ook helpen ons imago te verbeteren! 

Lisette Westbroek werkt als High Care Recovery-verpleegkundige in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Sinds begin dit jaar is ze onderdeel van de redactie van Venticare Magazine


Aanvullingen op artikelen

Op pagina 40 staat in de rubriek 'Verpleegkundig Onderzoek' een onderzoek beschreven met de titel 'MRSA in de preklinische setting'. Het volledige artikel, inclusief literatuurlijst en bijlage kun je hier downloaden. 

 

 

MEER INFORMATIE OVER DE REDACTIE

 

Artikelen uit dit nummer

 

Sepsis syndroom, geen ziekte

Sepsis is niet één ziekte, maar een vergaarbak van verschillende aandoeningen en ziektemanife

Nieuwe opleiding tot Ambulanceverpleegkundige

Om aan de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige deel te kunnen nemen is vanaf september geen s

Dutch PEWS

Er is sinds kort één landelijk Pediatric Early Warning Score (PEWS), een systeem waarbij verp