AUGUSTUS 2019

 

Abonnement

Wil je het Venticare Magazine elke maand ontvangen? Neem dan een abonnement

BESTELLEN

 

In de augustus editie van Venticare Magazine

Voorbereiden op een chemische biologische radiologische of nucleaire aanval
Op het terrein van het indrukwekkende Kamp Vught, bereiden SEH- en Ambulanceverpleegkundigen zich voor op een ramp die hopelijk nooit gaat komen. Daar bevindt zich het Chemisch Biologisch Nucleair Centrum van Defensie. Samen met de brandweer en de politie oefenen de verpleegkundigen een rampscenario van een chemische aanslag met zenuwgas op een metrostation. Venticare Magazine was er bij. Een indrukwekkend staaltje Acute Zorg.

Nieuwe richtlijnen Post-anoxisch coma
De nieuwe richtlijnen voor de prognose van een post-anorexisch coma zijn herschreven. Neuroloog Intensivist Janneke Horn vertelt wat er verandert en wat voor gevolgen de nieuwe richtlijnen hebben. ‘Ik verwacht dat we in de toekomst 50 tot 60% van de patiënten met een slechte uitkomst met zekerheid kunnen identificeren.’

Van verward naar veilig
Mensen die verward en/of onder invloed op de SEH komen, worden in de regel beschouwd als een moeilijke doelgroep. In het ziekenhuis in Arnhem verrichtte men onderzoek hoe deze patiënten effectiever geholpen kan worden. Men kreeg een beter inzicht, onder andere door de inzet van ervaringsdeskundigen!

Verder in deze editie

  • De week van SEH-verpleegkundige Ruud Rennen
  • Casus: harttamponade op de SEH
  • Nieuwe wetenschappelijke publicaties
  • De Dag die ik nooit meer vergeet: PACU-verpleegkundige Ellen de Jonge over die ene reanimatie die verschrikkelijk veel indruk op haar maakte.
  • Verpleegkundig onderzoek: MRSA in de preklinsiche setting. Dit onderzoek kun je hier downloaden. 


Aanvullingen op artikelen

Op pagina 40 staat in de rubriek 'Verpleegkundig Onderzoek' een onderzoek beschreven met de titel 'MRSA in de preklinische setting'. Het volledige artikel, inclusief literatuurlijst en bijlage kun je hier downloaden. 

 

MEER INFORMATIE OVER DE REDACTIE

 

Artikelen uit dit nummer

 

Sepsis syndroom, geen ziekte

Sepsis is niet één ziekte, maar een vergaarbak van verschillende aandoeningen en ziektemanife

Nieuwe opleiding tot Ambulanceverpleegkundige

Om aan de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige deel te kunnen nemen is vanaf september geen s

Dutch PEWS

Er is sinds kort één landelijk Pediatric Early Warning Score (PEWS), een systeem waarbij verp