FEBRUARI 2020

 

Abonnement

Wil je het Venticare Magazine elke maand ontvangen? Neem dan een abonnement

BESTELLEN

 

In het februarinummer van Venticare Magazine:

  • Een groot achtergrondverhaal over Advanced Care Planning (vroegtijdige zorgplanning), in Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat men vanuit de IC naar afdelingen om patiënten te consulteren over de IC. Het houdt in dat fragiele patiënten in de gelegenheid worden gesteld hun behandelwensen duidelijk te maken op een moment dat ze zelf nog volledig bij machte zijn om dit te kunnen vertellen. Dit geeft veel duidelijkheid en rust, voor zowel de patiënt, nabestaanden als zorgverleners.
  • Verder een mooi lang interview met Frederique Paulus, de tweede lector Acute Zorg van Nederland. Haar doel is om verpleegkundigen de baas te maken over hun eigen vak. ‘Het is belangrijk om verpleegkundigen die meer in hun mars hebben erkenning te geven.’
  • Een dubbelinterview met een kakelverse Ambulanceverpleegkundige en een oude rot in het vak. Hoe kijken zij tegen de Acute Zorg aan?  

Ook in deze editie:

  • Een casus over maligne hyperthermie bij een vrouw met een fluxus na een partus
  • De week van CCU/EHH -verpleegkundige Tom Bardoel, die ook rechten studeert
  • Anesthesiemedewerker Edith van Duyn gaat Ieder jaar een tijd als vrijwilliger werken op het Hospitaalschip Africa Mercy dat in een Afrikaanse zeehaven ligt.
  • Het verpleegkundig onderzoek in deze uitgave gaat over  coniotomie, een levensreddende voorbehouden handeling waartoe iedere Ambulanceverpleegkundige in Nederland bevoegd is. De incidentie van deze ingreep is echter laag.  Ook is er geen uniforme methode voor.

MEER INFORMATIE OVER DE REDACTIE