Een kijkje in de keuken van Venticare Magazine bij de drukker

Lees verderop: Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

Dat blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek in 570 ziekenhuizen. Op het moment dat een verpleegkundige meer invloed heeft op de eigen uitoefening van hun beroep, heeft dit een positieve uitwerking op patiëntenuitkomsten zoals de sterftecijfers. Dit kan oander andere bereikt worden door die verpleegkundige zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van zorg.

Verpleegkundigen worden al jaren en nog steeds te weinig betrokken bij beslissingen hoe zij hun werk moeten doen. Heel veel zaken die te maken hebben met de dagelijkse invulling worden bepaald door artsen, managers of financiële afdelingen. Wanneer ziekenhuizen verpleegkundigen zelf deze beslissingen laten nemen, zal de kwaliteit van zorg stijgen, zo is de verwachting.

Vaatvernauwing veroorzaakt afname cognitie

Dat blijkt uit twee onderzoeken uitgevoerd door het Maastricht UMC+. Met name mensen met vaatvernauwingen hadden hier meer last van.  Patiënten met hart- en vaatproblematiek bleken, in vergelijking met de groep zonder cardiovasculaire klachten, na twaalf jaar aanzienlijk minder goed te scoren op bijvoorbeeld geheugentesten en de verwerkingssnelheid van informatie.  

Om de onderzoeksresultaten kracht bij te zetten analyseerden de wetenschappers ook nog eens verschillende internationale studies. Ook hier werd gekeken naar verschillende cardiovasculaire aandoeningen in relatie tot dementie en cognitieve gezondheid. Hieruit konden de wetenschappers concluderen dat met name vaatvernauwingen een extra risico (tot 45 procent) vormen voor de functie van de hersenen.

Eerste App bij brandwonden

Een brandwondenpatiënt die overvuld wordt. Of een die juist te weinig vocht krijgt toegediend. Of het totaal verbrand lichaamsoppervlak dat verkeer beoordeeld wordt. Enkele voorbeelden van fouten die zorgprofessionals kunnen maken bij de eerste opvang, volgens Brandwondenzorg Nederland. De kwaliteit van de opvang van patiënten met brandwonden op Huisartsenposten en Spoedeisende Hulp afdelingen verschilt enorm. De app moet de professional in staat gaan stellen snel te beoordelen hoe het behandeltraject dient te verlopen. Het helpt bij het inschatten van het totaal verbrand lichaamsoppervlak en bij het bepalen hoeveel vocht de patiënt toegediend moet krijgen. Uiteindelijk kunnen de SEH-medewerkers met hulp van de app beslissen of de patiënt doorgestuurd moet worden naar een gespecialiseerd brandwondencentrum.

De app is gebaseerd op de aanbevelingen uit de evidence based richtlijnen. Het is te downloaden op app.brandwondenzorg.nl

Acute Zorg opleiding volgen?

Gemotiveerde docenten én praktijkexperts vormen de basis van deze kwalitatief hoogstaande en ook leuke vervolgopleidingen! Naast het aanleren van kennis en vaardigheden nemen de ABCDE-methodiek en het klinisch redeneren een belangrijke plaats in tijdens de opleiding. Deze onderdelen bieden we aan door middel van praktijkleren, e-learningprogramma's, contactonderwijs, vaardigheidstrainingen en vaardigheidstoetsen.

De Acute Zorg opleidingen van onze Academie zijn allemaal erkend door het CZO en onderscheiden zich onder andere door:

een elektronische leeromgeving en een digitaal portfolio;ondersteuning bij de erkenning van de praktijkinstelling;ondersteuning bij de implementatie van kennis en vaardigheden op de werkplek middels  organisatie en begeleiding van een leer-werkunit op de afdeling.verkorting van de opleiding bij eerder relevante doorlopen vervolgopleidingen. vaardigheidslessen in uiterst modern ingerichte skillslabs.

Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats en/of wil je meer informatie? Bel dan met één van onze opleiders van de Acute Zorg via 088 - 320 87 00 of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neutrale niet-reanimatie penning op de markt

Tot nu toe was het bezit van een niet-reanimatie  penning gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. Terwijl niet iedereen die zo?n penning wil aanschaffen lid wil worden van de NVVE, om principiële of financiële redenen. Die koppeling is nu vervallen en de penning is nu ook te bestellen bij de Nederlandse Patiëntenfederatie. Dit op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. De penning van de NVVE bestaat sinds 2007. Sindsdien zijn er zo?n 40.000 exemplaren uitgereikt. De penning is voorzien van foto, geboortedatum en handtekening en moet om de hals worden gedragen. Hij geldt als een wilsverklaring: zorgverleners mogen niet reanimeren als ze de penning aantreffen.

Meer alcoholvragen op SEH

Dat zegt Karin Kleinwolt van Veiligheid.nl. Op Nederlandse SEH?s  wordt niet standaard geïnformeerd naar het alcoholgebruik van patiënten. ?Er is geen landelijk protocol.? Kleinwolt houdt zich onder andere bezig met alcohol en preventie en werkt samen met ziekenhuizen en gemeentes. ?Er is een aantal ziekenhuizen met een alcoholpoli waar structureel wordt doorgevraagd en waar samen met ouders de eventuele problematiek wordt besproken. Maar op de meeste SEH?s is het de roes uitslapen en dan weer naar huis. In opdracht van het ministerie van VWS bekijken we nu wel of ziekenhuizen meer kunnen vragen naar regulier alcoholgebruik.? Het afgelopen jaar heeft een aantal ziekenhuizen pilots gedraaid, waarin kortdurende interventies toe werden gepast bij patiënten. Het project heeft volgens Kleinwolt wisselend succes en is nog niet landelijk uitgerold. Veelgehoorde reacties zijn 'onze primaire functie is het behandelen van de patiënt? en  'we moeten al zo veel registreren, dan komt dit er ook nog eens bij?. Kleinwolt: Maar verpleegkundigen op de SEH zien, ruiken en voelen vaak wat er aan de hand is. Het zou zo goed zijn als er meer gebeurt. Al is het maar een doorverwijzing naar de huisarts of verslavingszorg.?

Goede verpleging voorkomt delieren

De onderzoekers voerden een zogenaamde cluster randomized clinical trial uit bij 377 senioren die grote geplande buikoperaties ondergingen. Ongeveer de helft van hen werd ?gewoon? verpleegd, bij de andere helft vond de interventie plaats, de modified Hospital Elder Life Program (mHELP). Dat is een verpleegprotocol dat uit drie componenten bestaat: communicatie gericht op oriëntatie, hulp bij mondverzorging en eten, en snel mobiliseren. Het protocol startte op de verpleegafdeling, dus niet op de IC. Een speciaal getrainde verpleegkundige voerde het protocol uit, dat per patiënt ongeveer een halfuur extra per dag kostte.

Bij aanvang kwamen de onderzoeksgroepen goed overeen, bijvoorbeeld in cognitief functioneren voorafgaand aan de opname. In de interventiegroep kreeg 7 procent van de patiënten een delier, in de controlegroep 15 procent. De number needed to treat was 12. De interventiegroep verbleef gemiddeld korter in het ziekenhuis (twaalf versus veertien dagen).

Foto's ICU Challenge 2017 AMC

Meer ouderen met hersenletsel op SEH

Het totale aantal SEH-bezoeken door hersenletsel nam toe van 153 per 100.000 in 1998 naar 267 per 100.000 in 2012, zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Het aantal ziekenhuisopnames vanwege hersenletsel steeg in dezelfde periode van 64 naar 125 per 100.000 opnames per jaar. Wel bleef de sterfte aan hersenletsel gelijk (6,8 per 100.000 doden per jaar in 1998 en 7,2 per 100.000 per jaar in 2012).

Volgens de onderzoekers toont de hogere incidentie van traumatisch hersenletsel in combinatie met een relatief stabiele sterfte het belang van klinische beslisregels aan. Die moeten helpen om patiënten met een hoog risico op een slechte afloop na traumatische schade aan het brein beter te identificeren.

Water en Zout

Na de Venticare boeken over het Zuur-base evenwicht, Beademing, Shock, Nieren en nierfunctievervanging zijn wij verheugd om het nieuwe boek Water en Zout te mogen voorstellen. Hoewel er vaak uitgebreide differentiaal diagnoses opgesteld kunnen worden van elektrolyt stoornissen, is dit boek nadrukkelijk gericht op problemen die veel voorkomen op de IC en Spoedeisende Hulp. Omdat de rol van infusen en diuretica zo groot is zowel bij het ontstaan als bestrijden van elektrolyt stoornissen zijn hieraan aparte hoofdstukken gewijd. Wij hopen dat onze beschrijving van dit interessante en belangrijke onderwerp ook van waarde zal blijken te zijn voor verpleegkundigen en artsen die zorgen voor acuut zieke patiënten.

Verschijnt tijdens Venticare Live 2017 op 31 mei. Te bestellen via de webshop vanaf 24 mei 2017

Ambulancezorg scoort een 9

Ambulancezorg kreeg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal. Deze score representeert de ervaringen van de cliënt met de kwaliteitsthema?s meldkamer, vervoer, bejegening, handelen, communicatie en spoedeisende zorg.

Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in het geval van een ingeplande ambulancerit. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de cliënt thuis wellicht nog beter. Ambulancehulpverleners beslissen in spoedeisende situaties dikwijls zelf naar welk ziekenhuis zij de cliënt brengen. Hierover zouden zij de cliënt beter kunnen informeren en betrekken.

Ambulancepersoneel geeft code rood voor Oranjefeest

Begin april trok de FNV al aan de bel toen leden de vakbond informeerden over de lijsten van uitzendbureau TMI. Vooral bij particuliere ambulancediensten en in meerdere grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Tilburg zijn de problemen het grootst.

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg  & Welzijn, vindt het nog maar de vraag of de tekorten door inzet op Koningsdag zijn op te vangen. De aanrij- en wachttijden nemen dan fors toe. Zowel voor de patiënten, voor de Nederlanders die Koningsdag vieren, voor toeristen en voor de werknemers staat de veiligheid dan onder druk, volgens de bondsbestuurder.

FNV heeft de tekorten van de maanden april en mei op een rij gezet. Zo is er in Rotterdam gedurende deze periode een tekort van 150 ambulances, in de regio Utrecht is in de maand mei een tekort van veertig ambulances en in de regio Den Haag een tekort van dertig ambulances.

Oplossing voor tekort aan cardiologie verpleegkundigen

Nu is het gebrek aan CCU-verpleegkundigen nog niet gevaarlijk, maar het heeft wel degelijk consequenties voor het verlenen van de geplande cardiologische behandelingen, interventies en de hartoperaties.

 ?We hebben gekeken waardoor het komt en wat de meest genoemde redenen zijn voor de daling van cardiologie verpleegkundigen?, vertelt voorzitter van de NVHVV Linda van den Hoven-Joziasse. ?Hierdoor kunnen wij de aanbevelingen doen voor een oplossing. Wij denken namelijk dat het terugbrengen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar, het invoeren van voorheen gehanteerde leeftijdsgebonden compensatieregelingen voor oudere medewerkers en verbetering van het salaris het beroep aantrekkelijker zullen maken.?

?Wij als vereniging willen ons niet bemoeien met de politiek. Daarvoor zijn vakbonden en andere partijen de juist aangewezen personen.?

Onderschat risico hartinfarct

Arteriosclerose is een langzaam en onzichtbaar proces in de bloedvaten dat ervoor zorgt dat de arteriën steeds verder vernauwen. Het is de belangrijkste oorzaak van een infarct maar vrijwel niemand weet dat de verkalking al in de jeugd begint, aldus de stichting. 

Het merendeel van de 35-plussers weet wel dat de conditie van bloedvaten achteruit kan gaan, maar toch houdt 38 procent zich er niet mee bezig zolang er geen klachten zijn. Een op de zeven is zich wel bewust van de risico's, maar leeft niet extra gezond.

Volgens de Hartstichting zouden mensen zich bewuster moeten zijn van de risico?s. Door ieder jaar, bij mensen vanaf veertig jaar , de bloeddruk en het cholesterol te laten controleren. Ook is het van groot belang dat zorgprofessionals vaatvernauwing, en vooral het risico daarop, eerder kunnen vaststellen. Mensen met een verhoogd risico kunnen dan tijdig de juiste medicijnen of behandeling krijgen.

Voorsignalen infarct genegeerd

Onderzoekers van het Imperial College Londen bekeken de ziekenhuisdossiers van alle 135.950 personen die tussen 2006 en 2010 overleden na een myocardinfarct. Daaruit bleek dat 16 procent van de overleden personen in de voorafgaande 28 dagen voor hun dood, werd opgenomen in het ziekenhuis.

Daarnaast werd ook gekeken of de signalen die optreden voor een infarct de reden waren voor de opname, of dat het ging om een andere oorzaak. In sommige gevallen werden de klachten helemaal niet in het dossier opgenomen.

Uit de data bleek dat 21.677 patiënten geen enkele vermelding over mogelijke signalen van een infarct in hun dossier had staan. Bij de patiënten waren klachten vermeld als wegrakingen, dyspnoe en pijn op de borst. Dit werd door de artsen echter niet altijd als een mogelijk teken van een toekomstig myocardinfarct gezien, omdat het hart verder nog gezond bleek.

Diagnose infarct minutenwerk

Met de versnelde diagnose wordt de tijd waarmee dit eiwit bepaald kan worden verkort van een uur tot een paar minuten. De primeur is voor het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daar wordt sinds vorige maand het mobiele diagnose apparaat ingezet op de Eerste Hart Hulp (EHH).

Door de versnelde diagnoses  hoeven patiënten die  Acute Zorg nodig hebben, veel minder lang te wachten. Hierdoor ontstaat er minder drukte op de EHH en Spoedeisende Hulp. En wordt de doorlooptijd korter. Belangrijker: hierdoor kunnen therapieën veel sneller worden ingezet. 

Vijftien tot dertig procent van de patiënten die zich meldt op de EHH met pijn op de borst maakt geen infarct door. Zij hebben AP-klachten, spierpijn of een gewrichtsontsteking. Voorheen moesten deze patiënten een uur op de EHH wachtten op de diagnose. Nu horen zij binnen enkele minuten hun diagnose. Troponine is een eiwit dat vrijkomt als myocardcellen necrotiseren ten gevolge van ischemie.

Thuiswonende ouderen zorgen voor toename SEH

Doordat ouderen langer en vaker thuis wonen, worden klachten ongezien verergert en gebeuren er meer ongelukken. Ook de periode dat de patiënt in het ziekenhuis blijft, is bij deze groep het langst. Dit is gemiddeld dertig procent langer dan bij anderen. Oorzaken zijn onder andere dat er een tekort is aan verpleeghuisbedden, waardoor ouderen onnodig langer in het ziekenhuis blijven. Ook is het lastig bij deze groep om een diagnose te stellen omdat ze vaak medicijnen slikken die ook complicaties met zich mee kunnen brengen. In de regio Amsterdam en Noordwest Nederland is het aantal keer dat de SEH patiënten moet weigeren door de drukte, sinds 2012 verdubbeld. Uit onderzoek van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is gebleken dat dit vierduizend keer is voorgekomen in 2016. Nooit eerder zijn zo veel patiënten noodgedwongen geweigerd.

Nieuw systeem pijnmeting bij IC-patiënten

Voor deze monitoringssysteem was er nog geen objectieve indicatie om de pijn bij niet aanspreekbare patiënten te meten en daarop in te spelen. Bij patiënten die niet in staat zijn hun pijn te verwoorden, bijvoorbeeld op de IC, kunnen verpleegkundigen vanaf nu de PMD-200? gebruiken. Het systeem is gebaseerd op de Nociception Level (NOL?) technologie die reacties van patiënten op pijn meet. Signalen van vier verschillende sensoren worden verzamelt. Vervolgens worden tientallen pijn gerelateerde fysiologische parameters berekend, onder meer hartfrequentie, huidgeleiding en bloeddruk. De gegevens worden met algoritmes geanalyseerd. Daaruit komt er een pijnscore met de NOL? index waarbij 0 staat voor geen pijn en 100 extreme pijn.

Let?s talk about dying

Als zorgprofessionals hebben we dagelijks te maken met patiënten die overlijden. De vraag is echter of overlijden in een ziekenhuis wel zo normaal zou moeten zijn? Daar waar vroeger het overgrote deel van de patiënten thuis overleed was dat in de jaren ?80 nog ongeveer 20%. Inmiddels is het aantal mensen dat thuis overlijdt op een hand te tellen. Overlijden lijkt tegenwoordig alleen nog maar te kunnen in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Mensen realiseren zich onvoldoende dat er (vaak) ook een keuze bestaat tussen sterven in een ziekenhuis of daarbuiten. Een keuze tussen sterven zonder behandeling of na een uitgebreid behandeltraject; een keuze tussen sterven op een afdeling of op de Intensive Care (IC). Dit keuzeproces begint eigenlijk al bij de vraag wil ik nog wel naar het ziekenhuis in een bepaalde fase van mijn leven of ziekte? En als ik al naar het ziekenhuis ga, wil ik dan ook nog naar de IC om beademd te worden, of nog gereanimeerd worden? Allemaal vragen die logisch lijken, maar vaak niet besproken zijn. Praten over ziekte en de dood is namelijk iets dat we liever niet doen. Helemaal begrijpen doe ik dat echter niet: ?Je moet er toch niet aan denken dat je als patiënt (aan het eind van je leven) de regie aan wildvreemden moet overlaten?? Het moet juist iets zijn dat je bij leven met je dierbaren hebt besproken zodat de regie bij jou blijft.

Als intensivist spreek ik frequent patiënten voordat ze eventueel naar de IC komen. We informeren ze op momenten dat er nog geen sprake is van noodzaak tot opname op de IC. Daarbij vraag ik ze ook hoe ze de toekomst zien, vertel ik hoe ingrijpend een IC opname kan zijn en geef ik aan dat, los van medisch zinvol en of zinloos handelen, de patiënt voor een deel ook zelf de regie in handen kan nemen.

Het begeleiden van de patiënt die komt te overlijden is ook een onderdeel van goede patiëntenzorg. Daar hoort ook bij dat wensen van de patiënt moeten worden gewogen. Uiteindelijk moet doodgaan in een ziekenhuis iets zijn dat we helemaal niet willen. Sterven in het ziekenhuis verloopt vaak eenzaam, in een ?vreemde? omgeving, met mensen die je niet of nauwelijks kent. Het belangrijkste doel in deze fase is dat het op een menswaardige manier gebeurt, zonder pijn, angst of benauwdheid. Maar waarom kan dat niet ook gewoon thuis? Tegenwoordig zijn er naast de begeleiding die huisartsen bieden ook zogeheten palliatieve teams. Deze teams helpen (24 uur per dag) om de laatste fase van een leven op een menswaardige manier te doorlopen.

Wanneer besluit je echter dit traject in te gaan? Wanneer weet je of je een behandeling in het ziekenhuis nog wel wil? Of dat je naar huis wil? Het antwoord op deze vraag is niet zo 1-2-3 te geven. Je kunt wel proberen voorbereid te zijn op eventueel ingrijpende gebeurtenissen, of op de dood. Het probleem is echter dat we (te) weinig praten over de dood. We praten niet met elkaar, maar we praten ook niet met de huisarts of specialist over dit onderwerp. Om dit taboe in Amerika te doorbreken schreef de Amerikaanse anesthesioloog (Dr. Zubin Damania alias ZDoggMD) in Amerika een eigen tekst op een nummer van Eminem en Rihanna. Met ?This ain?t the way to die? wilde hij duidelijk maken dat je je als patiënt moet realiseren dat je ook een verantwoordelijkheid hebt, namelijk die van het bepalen van je eigen lot. Daarbij stelt hij dat er (in Amerika) jaarlijks miljoenen mensen behandeld worden die dat wellicht helemaal niet gewild zouden hebben, nog los van de kosten die hiermee gemoeid gaan. En dat allemaal omdat we niet met elkaar praten over de dood en het stervensproces.

In Nederland is de dood een thema dat steeds vaker aandacht krijgt. Met programma?s als Over mijn Lijk, of zoals recent bij Kijken in de Ziel. In het laatstgenoemde programma hebben we onder andere kennis kunnen maken met René Gude (denker des vaderlands (1957-2015)). Hij vertelde openhartig over zijn visie op de dood zoals ook terug te lezen is in het boek ?Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het?, een gesprek tussen Wim Brands en René Gude. Wellicht hebben openhartige gesprekken op tv onze angst om over de dood te praten verlegd, en biedt dit mogelijkheden om als zorgprofessional de vraag aan je patiënt weer eens te stellen; ?Heeft u er al over nagedacht wat u zou willen als ?.?.