Genomineerden Anna Reynvaan Praktijkprijzen bekend

Een nieuwe app, speciaal voor ouders van te vroeg geboren baby?s, is één van de genomineerden. De app, die is ontwikkeld door IC-neonatologieverpleegkundigen Nathali Nienhuis (AMC) en Anita Zijp (Vumc), heeft als doel om ouders alle informatie over hun kind te bieden op één locatie die altijd toegankelijk is. Daarnaast kunnen ze lezen over behandelingen, de apparatuur waarmee hun kind verzorgd wordt en over borstvoeding. Bovendien kunnen de ouders in de app een dagboek bijhouden.Ouderenmishandeling signalerenEen andere genomineerde is de groep van Sivera Berben, Marian Adriaansen, Lilian Vloet samen met de NVSHV, AZO en vele anderen uit de praktijk. Zij ontwikkelden en beschreven handvatten om ouderenmishandeling in de Acute Zorg te signaleren.

Beter voorbereid op mantelzorgEen derde genomineerde in dezelfde categorie is verpleegkundige en klinisch epidemioloog Anne Eskes. Zij ontwikkelde een mantelzorgprogramma waarbij mantelzorgers al in het ziekenhuis worden betrokken bij de verzorging zodat ze beter worden voorbereid op de zorg die ze thuis moeten bieden.WetenschapsprijzenDe Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige. In deze categorie zijn de genomineerden: ?A systematic review of the effectiveness of patient-based educational interventions to improve cancer-related pain?  van Wendy Oldenmenger (Erasmus MC), ?Relationship Between Postoperative Pain and Overall 30-Day Complications in a Broad Surgical Population? van Rianne van Boekel (Radboud MC) en ?The impact of frailty on depressive disorder in later life: Findings from the Netherlands study of depression in older persons? van Rose Collard (Radboud MC).

  89 Hits

Kinderziekte blijkt geen kinderziekte

Nefrologen testten patiënten met nierinsufficiëntie tot nu toe niet op nefronoftise omdat niet bekend was dat deze ziekte zo vaak bij volwassenen voor kan komen. Terwijl dat wel belangrijk is omdat het grote gevolgen kan hebben voor de patiënt. Zo kan het al dan niet hebben van nefronoftise het donatievraagstuk beïnvloeden en biedt het meer opties bij een eventuele kinderwens. Nefronoftise is een renale ziekte die zich vaak op jonge leeftijd openbaart en waarbij er nierinsufficiëntie optreedt, waardoor dialyse of een niertransplantatie nodig is. De ziekte is erfelijk en ontstaat door afwijkingen in het DNA, met name in het NPHP1-gen. De studie werd verricht in samenwerking met onderzoeksgroepen uit het buitenland, er werden 5600 patiënten getest. Het Nederlandse deel van het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Nierstichting.

  67 Hits

FCIC wint de PGO jury en publieks Impactprijs !

Lees hier het persbericht 9 April 2018  FCIC_wint_Impactprijzen_2018.pdf     Lees het winnende Aanmeldingsdocu...
Continue reading
  60 Hits

Sanne van der Zee Intensive care verpleegkundige UMC Utrecht

 

  73 Hits

Maria Eldering Muziektherapeut/Violiste

Fotografie Jaap Kroon

  65 Hits

FGF-23 voorspelt overlijden IC-patiënt

Het in 2000 ontdekte hormoon Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) staat de laatste jaren stevig in de belangstelling, omdat een stijging van het FGF-23-niveau in het bloed een aankondiging van nierfalen blijkt te zijn. Wetenschappers onderzochten of een verhoogde FGF-23 spiegel bij ernstig zieke patiënten wellicht ook een voorbode van overlijden was. De onderzoekers bekeken twee groepen patiënten in kritieke toestand: 817 patiënten met acuut nierfalen die niervervangende therapie  nodig hadden, uit het ARF Trial Network (ATN) onderzoek, en 710 patiënten uit het Validating Acute Lung Injury biomarkers for Diagnosis (VALID) onderzoek, die overigens ook acuut nierfalen konden hebben. Na vergelijking van de gegevens van beide groepen bleek dat ernstig zieke patiënten met verhoogd FGF-23 inderdaad een verhoogd risico hadden om na 60 dagen overleden te zijn. Voor andere markers, zoals parathormoon (PTH), vitamine D, calcium en fosfaat, gold dit verband niet. FGF-23 wordt afgegeven door de botten.

  73 Hits

Delirium ontrafeld

Bepaalde medicijnen, een ontregeld immuunsysteem en een verstoring van de signaaloverdracht in de hersenen bleken de boosdoeners. De labwaarden van mensen met een delirium vertoonden een leucocytose, die erop wees dat het immuunsysteem uit balans was. Ook vond Egberts verlaagde hoeveelheden stoffen die zijn betrokken bij een adequate signaaloverdracht in de hersenen. Egberts ontdekte na bestudering van 905 patiëntendossiers ook een relatie tussen het ontstaan van een delirium en het gebruik van medicijnen die op de Anticholinergic Risk Scale (ARS) staan. Dat is een lijst van zogeheten anticholinerge-medicijnen. Deze medicijnen blokkeren bepaalde moleculaire processen in het lichaam, waardoor bijvoorbeeld depressies en incontinentie worden bestreden. Verder onderzoek moet uitwijzen of een delirium uitblijft als patiënten deze medicijnen niet slikken tijdens hun opname.

  57 Hits

Hersenschade door hemodialyse

Tijdens hemodialyse neemt de circulatie van de hersenen met zo?n 10 procent af. Dit kan een verklaring zijn waarom in eerder onderzoek een verband werd gevonden tussen dialyse en een verhoogd risico op hersenbeschadiging.  De hersenbeschadiging bestaat vooral uit witte stofafwijkingen en cognitieve achteruitgang.  Beter protocol Het is voor het eerst dat de doorbloeding van de hersenen tijdens hemodialyse nauwkeurig werd gemeten. In dit onderzoek werden bij 12 patiënten van 65 jaar en ouder drie PET-scans gemaakt: voor de dialyse, kort na het begin ervan en aan het eind. De doorbloeding van de hersenen daalde van gemiddeld 34,5 naar 30,5 ml/100 g per minuut en nam in alle onderzochte hersengebieden af. Factoren die mogelijk verband hielden met de daling waren een hogere lichaamstemperatuur, het onttrekken van vocht tijdens de dialyse en een hogere pH-waarde van het bloed. ?De resultaten vormen meer begrip van de negatieve effecten van dialyse op de hersenen?, zegt onderzoeker Harmke Polinder-Bos. ?Bovendien vormen ze een uitgangspunt voor verder onderzoek naar protocollen waarbij de hersendoorbloeding beter op peil blijft.?

  79 Hits

Beste collega?s Acute Zorgprofessionals

Onze stichting zet zich al ruim 30 jaar in als kennisplatform voor alle medewerkers in de Acute Zorg. Ook dit jaar hebben we weer een prachtig evenement georganiseerd op 6 en 7 juni in de Supernova van de Jaarbeurs in Utrecht.  Naast de reanimatiecompetitie (volwassen, kinderen en dit jaar voor het eerst ook voor de RAV), hebben we een kennisquiz en verschillende workshops gericht op verpleegkundigen uit hele Acute As (RAV, SEH, IC, MC en CCU).  Met de drukte en schaarste in middelen en personeel is samenwerken in de Acute Zorg nog belangrijker geworden dan ooit tevoren. Venticare is de plek waar zorgprofessionals met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Bijgevoegd treft u een pdf aan van het volledige programma van   6 juni en van 7 juni.

Mocht u met meer dan 5 verpleegkundigen gezamelijk inschrijven ontvangt u 10% korting op de entreeprijs.  

Heeft u suggesties die onze stichting kunnen helpen om het kennisniveau van onze zorgprofessionals nog verder te verbeteren of heeft u suggesties voor Venticare Magazine, of Venticare Live dan nodigen we u van harte uit deze aan ons door te geven.

  67 Hits

IC verpleegkundige Margo Mol loopt de vierdaagse van Nijmegen voor de stichting FCIC!

Waarom ik wandel voor een goed doel! Wandelen geeft mij energie en een goed gevoel. Met al het plezier in de grootsheid van h...
Continue reading
  72 Hits

Lisa de Zwart

  66 Hits

Marian van der Heide

  66 Hits

Aly Hovingh

  69 Hits

Wereld Delier Aandacht Dag

Aan deze speciale dag, Wereld Delier Aandacht Dag, besteden we in Nederland ook aandacht. Er zijn flyers met delier informatie voorhanden die bedoeld is voor de naasten van patiënten en een flyer voor zorgverleners. Ook kan er een delierquiz gemaakt worden (een basis en een gevorderde quiz). De link en QR-code staat in de flyer voor de zorgverlener. Lees de informatie door en verspreid deze op de afdeling en verstrek deze aan de naasten, en doe de quiz.

Op meerdere IC?s in Nederland worden die dag metingen gedaan om vast te stellen hoeveel patiënten op de IC nu delirant zijn die dag. Daarnaast wordt ook in kaart gebracht wat de centra doen aan delirium management.

Bekijk aanvullende informatie:

een overzicht over delier voor leken een overzicht + informatieve QUIZ voor de Health Professional

Scan onderstaande barcodes: links de delier basiskennis en rechts de delier gevorderden kennistest.

 

Continue reading
  69 Hits

Persbericht IC-Connect Subsidie van het Ministerie van VWS

PERSBERICHT 19 Februari 2018 ?We zijn ontzettend blij dat het ministerie haar beleid heeft aangepast? Stichting FCIC krijgt a...
Continue reading
  68 Hits

FCIC aanmelding Impactprijs PGO Support

FCIC_Impact_2018.pdf
  70 Hits

Stichting FCIC krijgt alsnog subsidie van VWS

,,Fantastisch nieuws natuurlijk, we zijn zo blij en opgelucht. Het is een erkenning van de problematiek voor ex -IC patiënten en hun naasten, en we krijgen nu financiële mogelijkheden om de impact van een IC opname te helpen beperken. ?Eind vorig jaar werd de aangevraagde subsidie niet toegekend door het ministerie. Er wordt nog maar zelden subsidie gegeven aan nieuwe patiëntenorganisaties en FCIC zou niet voldoen aan allevoorwaarden. FCIC liet het er niet bij zitten en ging in beroep tegen het besluit. En met succes.

AchtergrondJaarlijks worden in Nederland ruim 86.000 patiënten op een afdeling Intensive Care (IC) opgenomen en behandeld. De overlevingskansen van IC-patiënten zijn de afgelopen jaren enorm gestegen, ruim 90 procent overleeft. De keerzijde is dat een groot deel van deze patiënten te maken krijgt met langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren. Deze problemen worden geduid als Post Intensive Care Syndroom (PICS): fysieke, psychische en cognitieve problemen ten gevolge van de kritieke ziekte en de Intensive Care behandeling. Ook familieleden kampen vaak met psychische problemen: PICS-Familie (PICS-F). PICS(-F) is echter nog bij veel ex-patiënten, naasten en hulpverleners buiten de IC onbekend. De aandacht gaat vooral uit naar de ziekte waarmee men op de IC belandt, veel minder naar de vaak ernstige PICS gevolgen. Binnen de gezondheidszorg wordt gewerkt aan bekendheid van deze syndromen en de preventie daarvan. FCIC, een samenwerkingsverband tussen IC-ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers speelt hierin sinds 2015 een belangrijke rol en in september 2017 is IC Connect onder de vlag van FCIC opgericht met het doel een belangrijke stap te zetten in de nazorg voor (ex)IC-patiënten.

Nieuwe ziekteDat IC Connect in eerste instantie geen subsidie kreeg had vooral te maken met de onbekendheid van PICS. ,,Het ministerie beriep zich voor subsidies aan nieuwe patiëntenorganisaties op bronnen zoals de ICD 10, de WHO classificatie van ziekten?, licht Brackel toe. ,,Wij moesten aantonen dat het om een nieuwe ziekte gaat, maar het duurt een tijd voordat nieuwe ziekten in de ICD10 zijn opgenomen, dus daar staat PICS nog niet in, net zomin als Critical illness (kritieke ziekte), ICU Acquired weakness (de IC verworven spierzwakte) of IC delirium dat bij ca 80% van de IC-patiënten voorkomt en een risicofactor is voor cognitieve schade. PICS is in 2012 gedefinieerd en het kon dus nog niet in die in de ICD10 staan.?

FCIC liet het er niet bij zitten en ging in beroep. Met diverse onderbouwingen en vijf steunbrieven van verschillende partijen, waaronder alle 18 hoogleraren Intensive Care, de intensivistenvereniging NVIC en de V&VN IC (verpleegkundigen), met daarin het statement dat PICS en PICS-F nieuwe, door de beroepsgroepen erkende aandoeningen zijn, wist de stichting het ministerie te overtuigen. ,,Al onze bezwaren zijn erkend en de subsidie is toegekend?, aldus een opgeluchte Brackel.

Met de subsidie van VWS wil IC Connect onder meer de activiteiten lotgenotencontact en patiëntenvoorlichting grootser aanpakken. ,,De focus ligt in eerste instantie vooral op het lanceren van de website medio 2018, met daarop veel informatie en een forum waar (ex)-IC-patiënten en familieleden met elkaar in gesprek kunnen gaan en ervaringen kunnen uitwisselen. Die behoefte is namelijk enorm. En ondertussen wordt ook gewerkt aan het opzetten van fysieke bijeenkomsten voor lotgenotencontact, zoals IC Cafés. Nu we de subsidie toch krijgen, kunnen we een met IC Connect een mooie start maken.? En het belangrijkste is: we zien in het toekennen van de subsidie vooral erkenning voor PICS en PICS-F als nieuwe ziekten.

Continue reading
  59 Hits

Verslaving in de Acute Zorg. De signalerende rol van de Spoedeisende Hulp

Na de acute medische zorgverlening worden patiënten vaak naar huis gestuurd, waardoor onderliggende verslavingsproblematiek blijft liggen. Doorvragen naar gebruik is dringend nodig bij het ontdekken van een verslaving en het doorverwijzen naar de juiste hulp. ?SEH-artsen en -verpleegkundigen moeten inzien dat ze een signalerende rol hebben.?

Lees het hele artikel in het februarinummer van het Venticare Magazine. Neem een abonnement of koop een los nummer via de webshop.

http://localhost/concrete5.6.2.1/venticaremagazine/

  76 Hits

Geen vetorecht orgaandonatie, mogelijk wel kwaliteitskader

?In feite hebben de nabestaanden het laatste woord, alhoewel ze geen formeel vetorecht hebben.?  Enkele fracties vroegen Dijkstra naar aanleiding van deze zin om opheldering, en dan met name over het verschil hiertussen. ?Je wilt de mogelijkheid tot een dialoog juist openhouden. Met een vetorecht kunnen nabestaanden bij voorbaat weigeren om een gesprek met de arts aan te gaan?, verklaart zij. Zonder vetorecht kunnen artsen vragen waar de problemen met donatie liggen. ?Misschien zijn nabestaanden bang omdat ze niet goed weten wat orgaandonatie inhoudt.? In het gesprek kunnen gedachten en informatie uitgewisseld worden. Maar, geeft Dijkstra aan, als nabestaanden alsnog bezwaar hebben, is hun stem doorslaggevend.

 PvdA diende vervolgens een motie in. De fractie wil dat er een kwaliteitskader voor de transplantatiezorg komt die vastlegt dat artsen niet overgaan tot het uitnemen van organen als nabestaanden ernstig bezwaar maken of niet gevonden zijn. Aanstaande dinsdag is het zover. Dan stemt de Eerste Kamer over zowel de initiatiefwet als de motie.

  67 Hits

Gezondheidseconoom: gooi SEH?s in grote steden beurtelings dicht

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht varieert de afstand van de dichtst bij elkaar liggende SEH?s tussen 2,6 en 5,9 kilometer. ?Gemiddeld krijgt de SEH per anderhalf uur één patiënt binnen. Nachtelijke SEH-zorg is te duur en erg belastend voor het personeel?, zegt hij in een achtergrondverhaal van Zorg Magazine. Daarom komt hij met een voorstel: sluit om de beurt, bijvoorbeeld wekelijks, de SEH?s van ziekenhuizen in grote steden die minder dan 5 kilometer van elkaar afliggen. Nadat iedereen eraan gewent is, zo geeft hij aan, kan een van de SEH?s voorgoed dicht, ook overdag. ?Zie het als een stap van ?houdbare groei?. Op deze manier groeit onze sector, maar probeert die ook de kosten te beheersen.?

Minister Bruins van Medische Zorg ziet ook dat de Acute Zorg niet overal optimaal georganiseerd is. ?Hier moeten de zorgverzekeraars een belangrijke rol in krijgen. En het Regionaal Overleg Acute Zorg ook. Zij kunnen de discussie over goede en doelmatige organisatie van de regionale spoedzorg op gang brengen.?

  68 Hits