Ambulancepersoneel in actie tegen hoge werkdruk

FNV-bestuurder Fred Seifert: ?Om werkgevers te laten inzien hoe de huidige bezetting en middelen de inzet in gedrang breng, houden medewerkers zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving. Uiteraard blijft de veiligheid van patiënten altijd gewaarborgd.?  Het gaat bijvoorbeeld om de maximale snelheid van de Wegenverkeerswet en de werk- en rusttijden van de Arbeidstijdenwetgeving. Ook eisen zij pauzes.

Maandag hanteren zij alle hygiënerichtlijnen ter voorkoming van infecties en leveren zij voldoende zorg zoals vermeld in de beroepscode. Onnodig zwaar tillen, wordt niet gedaan. ?Deze werkzaamheden en richtlijnen klinken als heel normaal en zijn niet voor niets opgesteld, maar in de praktijk kunnen medewerkers zich hier nauwelijks aan houden vanwege de aanhoudende drukte op ambulances.? Werkzaamheden die de werkdruk standaard verhogen worden gestaakt.

Afgelopen november werden acties opgeschort nadat minister Bruins (VWS)  extra geld beschikbaar stelde voor verbetering van de ambulancezorg. FNV organiseert nu toch een actiedag omdat de vakbonden en werkgevers het niet eens zijn over de verdeling hiervan. CNV gelooft echter niet dat de stiptheidsacties de structurele problemen oplossen en doet daarom niet mee.

  63 Hits

Nepnieuws over hersendood bedreigt donordebat

De afgelopen weken kregen senatoren verschillende berichten toegestuurd door het Comité Orgaandonatie Alert, een groep verontruste burgers onder aanvoering van beeldend kunstenaar Annet Wood. Die tracht de Eerste Kamer ervan te overtuigen dat mensen die hersendood zijn verklaard niet echt dood zijn. Op de eigen website staat: ?Het is niet onwaarschijnlijk dat de donor die hersendood is verklaard, bij het uitnemen van de organen helse pijn lijdt.?

Vorige week schreef de Nederlandse Vereniging voor Neurologie ook al naar de Eerste Kamer dat zij zich hierdoor niet moeten laten sturen. ?Er bestaan geen verschillende visies en definities van hersendood tussen afzonderlijke landen of individuele medische professionals. Hersendood is dood en dat is onomkeerbaar.?

De senatoren gaven aan de beweringen van het Comité Orgaandonatie Alert over hersendood niet te geloven, maar alsnog over het onderwerp te willen debatteren omdat het in de samenleving leeft. Het debat over de initiatiefwet voor Actieve Donor Registratie vindt op 30 januari plaats in de Eerste Kamer. Een week later zal er door de senatoren gestemd worden. 

 

  76 Hits

Verpleegkundigen tegen verhoging leeftijdsgrens voor nachtdienst

Veel onregelmatig werken zou zorgen voor geregelde overbelasting bij jonge medewerkers. Volgens NFU moet de last eerlijker verdeeld worden. Het plan, dat voor zowel verpleegkundigen als medisch specialisten geldt, zou beter passen binnen een evenwichtiger generatiebeeld.

Vakbond NU?91 zegt dat de UMC?s dit personeelsprobleem eerder hadden moeten zien aankomen.  ?De scheve leeftijdsopbouw speelt al langer. Er zijn te veel jonge medewerkers vertrokken en te weinig nieuwe collega?s opgeleid. Kortom, er is te weinig gedaan aan strategische personeelsplanning.? De woordvoerder noemt het plan dan ook ?een no-go?. ?De vrijstelling ging eerder van 55 naar 57. Werkgevers lossen hier niets mee op. ?s Nachts werken is een zware fysieke belasting. Het ziekteverzuim onder 55-plussers zal toenemen. En als deze groep uitvalt, hebben we er nog een probleem bij.?

Het draaien van nachtdiensten leidt onder andere tot een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten, wat toeneemt met meer jaren nachtwerk. Dit bleek eerder uit onderzoek van de Gezondheidsraad.

  59 Hits

Nog geen definitief akkoord kwaliteitskader spoedzorg

Zorgverzekeraars Nederland wil waarschijnlijk een situatie als de totstandkoming van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, waarbij de bezettingsnorm zorg voor 2,1 miljard euro extra kosten, voorkomen. Ook het nieuwe kader voor de spoedzorg bevat normen over de inzet van personeel. Dag en nacht moet er op de SEH een arts aanwezig zijn met minimaal twee jaar klinische werkervaring, waarvan minimaal één jaar in een poortspecialisme.

Overige partijen plaatsen een voorbehoud bij vier normen die gaan over de inzet van werknemers en materiaal. Al wel stemde zij grotendeels in met de inhoud van het kader, dat de acute zorg moet verbeteren. Volgens FMS gaan de normen voor aanwezigheid van zowel geriatrische expertise als de radioloog en de anesthesist op de SEH echter niet ver genoeg.

Zorginstituut Nederland ontvangt het voorlopige akkoord met voorbehouden. Zij onderzoeken het risico op meerkosten en brengen de financiële gevolgen in kaart. Als het noodzakelijk blijkt, volgt het maken van een business-impactanalyse om meer inzicht te krijgen in de financiële effecten voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.

  63 Hits

Blog Suzanne Groot Violiste en ervaringsdeskundige IC

Live muziek op de Intensive Care  Spaarne Gasthuis Haarlem Blog geschreven door Suzanne Groot. Violiste Viool Diva?s Haa...
Continue reading
  66 Hits

Duizend doden per jaar door medische missers

Dit blijkt uit de Monitor Zorggerelateerde Schade van onderzoeksinstituten NIVEL en het EMGO+. De patiënten overleden tussen medio 2015 en half 2016. De oorzaak van het voortijdig overlijden was  dat er iets in de behandeling of het zorgproces niet goed was gegaan. Om het aantal van 1000 doden per jaar te verminderen, zijn extra inspanningen nodig, stellen de onderzoekers. Verbetermogelijkheden zouden liggen bij hoog-risico medicatie en bepaalde operatieve ingrepen, zoals maag-darm chirurgie. Het toepassen van (nieuwe) medische technologie zou hierbij een rol spelen. De veiligheid in Nederlandse ziekenhuizen is aanmerkelijk verbeterd sinds de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Toch ondervinden patiënten anno 2017 nog steeds schade door menselijke, organisatorische, technische en patiënt-gerelateerde oorzaken.

  67 Hits

Er staat weer een update van de monitorstudie IC op deze site

Zie :  Onderzoek/Scripties
  75 Hits

Bijeenkomst Kick-Off patienten organisatie intensive care: IC-Connect Verslag, presentaties en overpeinzingen

Bijeenkomst Kick off IC Connect  11 november 2017 Wij kijken terug op een bijzondere en inspirerende dag, een historisch...
Continue reading
  65 Hits

Nieuw: Brandwondenzorg Nederland

De organisatie is ontstaan omdat een gestructureerde samenwerking tussen de drie centra nodig is om de beste zorg te bieden aan kinderen en volwassenen met ernstige brandwonden, zegt de organisatie.  Brandwondenzorg Nederland kan op ieder moment effectief opschalen bij een groot brandwondenincident, bijvoorbeeld bij een aanslag.

De zorg voor mensen met ernstige brandwonden blijft ook in de toekomst verleent worden door de drie expertisecentra, zo heeft Brandwondenzorg Nederland besloten. Dit om de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen, Zorg die  continu verbeterd wordt door wetenschappelijk onderzoek en opleiding, aldus de organisatie. Kijk voor meer informatie op www.brandwondenzorg.nl  

  60 Hits

Kick Off IC Connect 11 November 2017 Utrecht

Beste volger van FCIC, De oprichting van IC Connect, een patiëntenorganisatie voor (ex-)IC-patiënten en hun naasten...
Continue reading
  70 Hits

Geertje De naweeën van een kersverse moeder na een IC opname November 2017

  65 Hits

The hidden faces of sepsis, what do they tell us? Focal points for improving patient outcome Idelette Nutma

September 2017  ICU Management & Practice 3 - 2017  ICU_v17_i3_Nutma-Bade_HiddenFaces_1.pdf
  63 Hits

De petitie ?SOS voor sepsis?!

Zie bij deze link . Uw stem telt! Laten we ons samen sterk maken voor een Nationaal Actieplan, met meer aandacht voor vr...
Continue reading
  67 Hits

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

Lees verderop: Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

  64 Hits

Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

Dat blijkt uit een recent Amerikaans onderzoek in 570 ziekenhuizen. Op het moment dat een verpleegkundige meer invloed heeft op de eigen uitoefening van hun beroep, heeft dit een positieve uitwerking op patiëntenuitkomsten zoals de sterftecijfers. Dit kan oander andere bereikt worden door die verpleegkundige zelf verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van zorg.

Verpleegkundigen worden al jaren en nog steeds te weinig betrokken bij beslissingen hoe zij hun werk moeten doen. Heel veel zaken die te maken hebben met de dagelijkse invulling worden bepaald door artsen, managers of financiële afdelingen. Wanneer ziekenhuizen verpleegkundigen zelf deze beslissingen laten nemen, zal de kwaliteit van zorg stijgen, zo is de verwachting.

  51 Hits

Een kijkje in de keuken van Venticare Magazine bij de drukker

Lees verderop: Autonomie verpleegkundigen leidt tot forse daling mortaliteit

  65 Hits

Acute Zorg opleiding volgen?

Gemotiveerde docenten én praktijkexperts vormen de basis van deze kwalitatief hoogstaande en ook leuke vervolgopleidingen! Naast het aanleren van kennis en vaardigheden nemen de ABCDE-methodiek en het klinisch redeneren een belangrijke plaats in tijdens de opleiding. Deze onderdelen bieden we aan door middel van praktijkleren, e-learningprogramma's, contactonderwijs, vaardigheidstrainingen en vaardigheidstoetsen.

De Acute Zorg opleidingen van onze Academie zijn allemaal erkend door het CZO en onderscheiden zich onder andere door:

een elektronische leeromgeving en een digitaal portfolio;ondersteuning bij de erkenning van de praktijkinstelling;ondersteuning bij de implementatie van kennis en vaardigheden op de werkplek middels  organisatie en begeleiding van een leer-werkunit op de afdeling.verkorting van de opleiding bij eerder relevante doorlopen vervolgopleidingen. vaardigheidslessen in uiterst modern ingerichte skillslabs.

Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaats en/of wil je meer informatie? Bel dan met één van onze opleiders van de Acute Zorg via 088 - 320 87 00 of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  53 Hits

Eerste App bij brandwonden

Een brandwondenpatiënt die overvuld wordt. Of een die juist te weinig vocht krijgt toegediend. Of het totaal verbrand lichaamsoppervlak dat verkeer beoordeeld wordt. Enkele voorbeelden van fouten die zorgprofessionals kunnen maken bij de eerste opvang, volgens Brandwondenzorg Nederland. De kwaliteit van de opvang van patiënten met brandwonden op Huisartsenposten en Spoedeisende Hulp afdelingen verschilt enorm. De app moet de professional in staat gaan stellen snel te beoordelen hoe het behandeltraject dient te verlopen. Het helpt bij het inschatten van het totaal verbrand lichaamsoppervlak en bij het bepalen hoeveel vocht de patiënt toegediend moet krijgen. Uiteindelijk kunnen de SEH-medewerkers met hulp van de app beslissen of de patiënt doorgestuurd moet worden naar een gespecialiseerd brandwondencentrum.

De app is gebaseerd op de aanbevelingen uit de evidence based richtlijnen. Het is te downloaden op app.brandwondenzorg.nl

  72 Hits

Vaatvernauwing veroorzaakt afname cognitie

Dat blijkt uit twee onderzoeken uitgevoerd door het Maastricht UMC+. Met name mensen met vaatvernauwingen hadden hier meer last van.  Patiënten met hart- en vaatproblematiek bleken, in vergelijking met de groep zonder cardiovasculaire klachten, na twaalf jaar aanzienlijk minder goed te scoren op bijvoorbeeld geheugentesten en de verwerkingssnelheid van informatie.  

Om de onderzoeksresultaten kracht bij te zetten analyseerden de wetenschappers ook nog eens verschillende internationale studies. Ook hier werd gekeken naar verschillende cardiovasculaire aandoeningen in relatie tot dementie en cognitieve gezondheid. Hieruit konden de wetenschappers concluderen dat met name vaatvernauwingen een extra risico (tot 45 procent) vormen voor de functie van de hersenen.

  68 Hits

Dringende Oproep Patientenorganisatie Intensive Care

Zoals jullie waarschijnlijk al bekend is wordt er hard gewerkt aan het oprichten van een Patiëntenorganisatie onder de v...
Continue reading
  66 Hits