Jeannet Bos

  69 Hits

Joeri Sprokholt

  65 Hits

2 nieuwe hoogleraren met de focus op kwaliteit van overleving

In het algemeen is er tegenwoordig meer aandacht voor de kwaliteit van overleving van IC-patiënten en de gevolgen die zi...
Continue reading
  91 Hits

Meer alcoholvragen op SEH

Dat zegt Karin Kleinwolt van Veiligheid.nl. Op Nederlandse SEH?s  wordt niet standaard geïnformeerd naar het alcoholgebruik van patiënten. ?Er is geen landelijk protocol.? Kleinwolt houdt zich onder andere bezig met alcohol en preventie en werkt samen met ziekenhuizen en gemeentes. ?Er is een aantal ziekenhuizen met een alcoholpoli waar structureel wordt doorgevraagd en waar samen met ouders de eventuele problematiek wordt besproken. Maar op de meeste SEH?s is het de roes uitslapen en dan weer naar huis. In opdracht van het ministerie van VWS bekijken we nu wel of ziekenhuizen meer kunnen vragen naar regulier alcoholgebruik.? Het afgelopen jaar heeft een aantal ziekenhuizen pilots gedraaid, waarin kortdurende interventies toe werden gepast bij patiënten. Het project heeft volgens Kleinwolt wisselend succes en is nog niet landelijk uitgerold. Veelgehoorde reacties zijn 'onze primaire functie is het behandelen van de patiënt? en  'we moeten al zo veel registreren, dan komt dit er ook nog eens bij?. Kleinwolt: Maar verpleegkundigen op de SEH zien, ruiken en voelen vaak wat er aan de hand is. Het zou zo goed zijn als er meer gebeurt. Al is het maar een doorverwijzing naar de huisarts of verslavingszorg.?

  68 Hits

Neutrale niet-reanimatie penning op de markt

Tot nu toe was het bezit van een niet-reanimatie  penning gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. Terwijl niet iedereen die zo?n penning wil aanschaffen lid wil worden van de NVVE, om principiële of financiële redenen. Die koppeling is nu vervallen en de penning is nu ook te bestellen bij de Nederlandse Patiëntenfederatie. Dit op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. De penning van de NVVE bestaat sinds 2007. Sindsdien zijn er zo?n 40.000 exemplaren uitgereikt. De penning is voorzien van foto, geboortedatum en handtekening en moet om de hals worden gedragen. Hij geldt als een wilsverklaring: zorgverleners mogen niet reanimeren als ze de penning aantreffen.

  58 Hits

Meer ouderen met hersenletsel op SEH

Het totale aantal SEH-bezoeken door hersenletsel nam toe van 153 per 100.000 in 1998 naar 267 per 100.000 in 2012, zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Het aantal ziekenhuisopnames vanwege hersenletsel steeg in dezelfde periode van 64 naar 125 per 100.000 opnames per jaar. Wel bleef de sterfte aan hersenletsel gelijk (6,8 per 100.000 doden per jaar in 1998 en 7,2 per 100.000 per jaar in 2012).

Volgens de onderzoekers toont de hogere incidentie van traumatisch hersenletsel in combinatie met een relatief stabiele sterfte het belang van klinische beslisregels aan. Die moeten helpen om patiënten met een hoog risico op een slechte afloop na traumatische schade aan het brein beter te identificeren.

  55 Hits

Foto's ICU Challenge 2017 AMC

  52 Hits

Goede verpleging voorkomt delieren

De onderzoekers voerden een zogenaamde cluster randomized clinical trial uit bij 377 senioren die grote geplande buikoperaties ondergingen. Ongeveer de helft van hen werd ?gewoon? verpleegd, bij de andere helft vond de interventie plaats, de modified Hospital Elder Life Program (mHELP). Dat is een verpleegprotocol dat uit drie componenten bestaat: communicatie gericht op oriëntatie, hulp bij mondverzorging en eten, en snel mobiliseren. Het protocol startte op de verpleegafdeling, dus niet op de IC. Een speciaal getrainde verpleegkundige voerde het protocol uit, dat per patiënt ongeveer een halfuur extra per dag kostte.

Bij aanvang kwamen de onderzoeksgroepen goed overeen, bijvoorbeeld in cognitief functioneren voorafgaand aan de opname. In de interventiegroep kreeg 7 procent van de patiënten een delier, in de controlegroep 15 procent. De number needed to treat was 12. De interventiegroep verbleef gemiddeld korter in het ziekenhuis (twaalf versus veertien dagen).

  64 Hits

Wie is dat kleine meisje? Geertje Mei 2017

  64 Hits

Water en Zout

Na de Venticare boeken over het Zuur-base evenwicht, Beademing, Shock, Nieren en nierfunctievervanging zijn wij verheugd om het nieuwe boek Water en Zout te mogen voorstellen. Hoewel er vaak uitgebreide differentiaal diagnoses opgesteld kunnen worden van elektrolyt stoornissen, is dit boek nadrukkelijk gericht op problemen die veel voorkomen op de IC en Spoedeisende Hulp. Omdat de rol van infusen en diuretica zo groot is zowel bij het ontstaan als bestrijden van elektrolyt stoornissen zijn hieraan aparte hoofdstukken gewijd. Wij hopen dat onze beschrijving van dit interessante en belangrijke onderwerp ook van waarde zal blijken te zijn voor verpleegkundigen en artsen die zorgen voor acuut zieke patiënten.

Verschijnt tijdens Venticare Live 2017 op 31 mei. Te bestellen via de webshop vanaf 24 mei 2017

  85 Hits

Ambulancezorg scoort een 9

Ambulancezorg kreeg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal. Deze score representeert de ervaringen van de cliënt met de kwaliteitsthema?s meldkamer, vervoer, bejegening, handelen, communicatie en spoedeisende zorg.

Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in het geval van een ingeplande ambulancerit. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de cliënt thuis wellicht nog beter. Ambulancehulpverleners beslissen in spoedeisende situaties dikwijls zelf naar welk ziekenhuis zij de cliënt brengen. Hierover zouden zij de cliënt beter kunnen informeren en betrekken.

  54 Hits

Ambulancepersoneel geeft code rood voor Oranjefeest

Begin april trok de FNV al aan de bel toen leden de vakbond informeerden over de lijsten van uitzendbureau TMI. Vooral bij particuliere ambulancediensten en in meerdere grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Tilburg zijn de problemen het grootst.

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg  & Welzijn, vindt het nog maar de vraag of de tekorten door inzet op Koningsdag zijn op te vangen. De aanrij- en wachttijden nemen dan fors toe. Zowel voor de patiënten, voor de Nederlanders die Koningsdag vieren, voor toeristen en voor de werknemers staat de veiligheid dan onder druk, volgens de bondsbestuurder.

FNV heeft de tekorten van de maanden april en mei op een rij gezet. Zo is er in Rotterdam gedurende deze periode een tekort van 150 ambulances, in de regio Utrecht is in de maand mei een tekort van veertig ambulances en in de regio Den Haag een tekort van dertig ambulances.

  58 Hits

Oplossing voor tekort aan cardiologie verpleegkundigen

Nu is het gebrek aan CCU-verpleegkundigen nog niet gevaarlijk, maar het heeft wel degelijk consequenties voor het verlenen van de geplande cardiologische behandelingen, interventies en de hartoperaties.

 ?We hebben gekeken waardoor het komt en wat de meest genoemde redenen zijn voor de daling van cardiologie verpleegkundigen?, vertelt voorzitter van de NVHVV Linda van den Hoven-Joziasse. ?Hierdoor kunnen wij de aanbevelingen doen voor een oplossing. Wij denken namelijk dat het terugbrengen van de pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar, het invoeren van voorheen gehanteerde leeftijdsgebonden compensatieregelingen voor oudere medewerkers en verbetering van het salaris het beroep aantrekkelijker zullen maken.?

?Wij als vereniging willen ons niet bemoeien met de politiek. Daarvoor zijn vakbonden en andere partijen de juist aangewezen personen.?

  68 Hits

Post ICU Challenge "Voor mij was het mooiste dat ik mee mocht doen aan iets wat buiten mijn bereik leek: het sportieve 'gezonde' samen iets doen".

Op 21 mei 2017 wordt de jaarlijkse AMC loop gehouden. Een bijzonder initiatief dat uiting wil geven aan de solidariteit van p...
Continue reading
  66 Hits

Patiënten organisatie binnen FCIC.

Een belangrijk besluit is genomen. De FCIC gaat naast de al bestaande activiteiten ook een pijler 'patiënten organisatie...
Continue reading
  64 Hits

Hoe en waarom ik op de IC terecht ben gekomen en een blog over mijn eerste herinneringen op de IC.

 

Ik was nog maar een paar dagen moeder van een heel klein meisje. Ze had de naam Sarah gekregen en deed het ondanks haar lage geboortegewicht uitstekend. We waren zo ontzettend trots.

Echter, de morfine die ik kreeg na de keizersnede maakte mij nogal suf. De borstvoeding liep daardoor niet heel rap en ik viel gedurende de dag steeds in slaap. Al snel mocht de morfine worden gestopt en redde ik het op enkel paracetamol. Tot twee dagen na de bevalling. 

Er leek iets in de weg te zitten boven in mijn buik, daar waar mijn lever zit. De pijn werd daarna steeds heviger tot ik het niet meer uithield. Ik wist mij geen houding aan te nemen en kon niet zitten of liggen. Staan ging nog het beste, maar ik was daar te zwak voor door de keizersnede.

De artsen wisten in de eerste instantie niet wat de pijn zou veroorzaken. Is het bloed wat lekt vanuit de baarmoeder? Of late symptomen van het HELLP syndroom?

Continue reading
  63 Hits

Wat een intensive care opname met je relatie doet ...

21 maart 201720 maart 2017 by Geertje

Hij vond het tien keer niks en wilde het liefst weer de afdeling verlaten. Toen we vorig jaar tijdens een contactdag in het UMCU weer even op de IC liepen zag ik het zweet uit zijn poriën poppen. Ik vond het juist hartstikke interessant en keek nieuwsgierig rond. Dus hier heb ik gelegen, charmant met een buis in mijn keel terwijl mijn poep op een matje terecht kwam.

Ik heb behalve de uren voordat ik aan de beademing ging geen vervelende herinneringen aan de Intensive Care overgehouden. Ook niet zo gek aangezien ik al die tijd onder zeil ben gehouden. Mijn man en familie daarentegen hebben alles gezien, gehoord en meegemaakt. Zij hebben angst gekend en met een steen in hun maag rondgelopen. Nachten wakker gelegen, gepiekerd, wat als?Zij hebben ondanks alle onzekerheid de zorg voor Sarah op zich genomen. En ik? Ik sliep. En poepte.

Ja daar kan ik nu een grapje over maken, maar erg aantrekkelijk zal dat er niet uit hebben gezien. Terwijl ik opgeblazen als een Michelin poppetje op mijn buik lag, moest er natuurlijk ook gepoept worden. En dat gaat niet keurig op de wc of in een po, maar het loopt er gewoon uit. Op een matje tussen mijn benen, geel en vloeibaar van de sondevoeding. Gelukkig voor mij waren we al een paar jaar getrouwd en was dit dus by far in voor- en tegenspoed. En in bloemetjes- en poeplucht.

Maar even zonder gein, zo?n periode is behalve slopend ook effectief voor je relatie. Op dat moment gaat het er echt niet meer om of je grappig genoeg bent voor elkaar en of je aantrekkelijk bent. Het doet er niet toe of je goed kan luisteren of dat je lekker kunt koken en liefde kunt overbrengen via de maag. Op dat moment doet alleen liefde ertoe waarvoor liefde eigenlijk bedoeld is. Basaal en zonder fratsen. Want jeetje wat zag ik bleek en wat was mijn haar vet. Ook zaten er korstjes in mijn neus door de extra zuurstof die ik kreeg. Aan mijn bed hing een doorzichtige catheterzak waar gedurende de dag een geel goedje in stroomde. Man wat was ik sexy?.Maar ik kreeg nog steeds een kus!

En er kwam een traan, want wat was hij bang de dagen ervoor. Dat ik het niet zou halen en hij alleen achter zou blijven met Sarah. Net papa en mama geworden en mama die er bijna niet meer was geweest. Nachten had hij er niet van geslapen en toen het eenmaal beter ging was hij kapot van ongerustheid. Als teken van opluchting schoor hij zijn hoofd kaal toen ik van de Intensive Care af kwam en naar de verpleegafdeling was gebracht. Er viel een last van zijn schouders en daarmee viel het haar van zijn hoofd. Bij wijze van dan?

Continue reading
  63 Hits

Onderschat risico hartinfarct

Arteriosclerose is een langzaam en onzichtbaar proces in de bloedvaten dat ervoor zorgt dat de arteriën steeds verder vernauwen. Het is de belangrijkste oorzaak van een infarct maar vrijwel niemand weet dat de verkalking al in de jeugd begint, aldus de stichting. 

Het merendeel van de 35-plussers weet wel dat de conditie van bloedvaten achteruit kan gaan, maar toch houdt 38 procent zich er niet mee bezig zolang er geen klachten zijn. Een op de zeven is zich wel bewust van de risico's, maar leeft niet extra gezond.

Volgens de Hartstichting zouden mensen zich bewuster moeten zijn van de risico?s. Door ieder jaar, bij mensen vanaf veertig jaar , de bloeddruk en het cholesterol te laten controleren. Ook is het van groot belang dat zorgprofessionals vaatvernauwing, en vooral het risico daarop, eerder kunnen vaststellen. Mensen met een verhoogd risico kunnen dan tijdig de juiste medicijnen of behandeling krijgen.

  59 Hits

Voorsignalen infarct genegeerd

Onderzoekers van het Imperial College Londen bekeken de ziekenhuisdossiers van alle 135.950 personen die tussen 2006 en 2010 overleden na een myocardinfarct. Daaruit bleek dat 16 procent van de overleden personen in de voorafgaande 28 dagen voor hun dood, werd opgenomen in het ziekenhuis.

Daarnaast werd ook gekeken of de signalen die optreden voor een infarct de reden waren voor de opname, of dat het ging om een andere oorzaak. In sommige gevallen werden de klachten helemaal niet in het dossier opgenomen.

Uit de data bleek dat 21.677 patiënten geen enkele vermelding over mogelijke signalen van een infarct in hun dossier had staan. Bij de patiënten waren klachten vermeld als wegrakingen, dyspnoe en pijn op de borst. Dit werd door de artsen echter niet altijd als een mogelijk teken van een toekomstig myocardinfarct gezien, omdat het hart verder nog gezond bleek.

  54 Hits

Diagnose infarct minutenwerk

Met de versnelde diagnose wordt de tijd waarmee dit eiwit bepaald kan worden verkort van een uur tot een paar minuten. De primeur is voor het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Daar wordt sinds vorige maand het mobiele diagnose apparaat ingezet op de Eerste Hart Hulp (EHH).

Door de versnelde diagnoses  hoeven patiënten die  Acute Zorg nodig hebben, veel minder lang te wachten. Hierdoor ontstaat er minder drukte op de EHH en Spoedeisende Hulp. En wordt de doorlooptijd korter. Belangrijker: hierdoor kunnen therapieën veel sneller worden ingezet. 

Vijftien tot dertig procent van de patiënten die zich meldt op de EHH met pijn op de borst maakt geen infarct door. Zij hebben AP-klachten, spierpijn of een gewrichtsontsteking. Voorheen moesten deze patiënten een uur op de EHH wachtten op de diagnose. Nu horen zij binnen enkele minuten hun diagnose. Troponine is een eiwit dat vrijkomt als myocardcellen necrotiseren ten gevolge van ischemie.

  60 Hits