Muziektherapie op NICU

iStock-829286738-muziektherapie
  De Intensive Care voor  neonaten van het UMC  Groningen begint met een  proef naar de effecten  va...
Continue reading
  598 Hits

Minder fouten door familieparticipatie

iStock-525216244-familieparticipatie
​ Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer familieleden van patiënten op een kinderafdeling mee visite lopen er...
Continue reading
  236 Hits

Vergrijzing legt extra druk op Acute Zorg

oudere-patien_20190213-190629_1
Het aantal complexe patiënten dat op de SEH terechtkwam door vergrijzing is ook vorig jaar weer gestegen. Dat blijkt uit de M...
Continue reading
  809 Hits

Functiedifferentiatie op de Ambulance: VS gaan meerijden

oudere-patient-Orpheo
RAV Brabant Midden-West-Noord is in januari gestart met een proef om Verpleegkundig Specialisten (VS) in te zetten op ambulan...
Continue reading
  1028 Hits

Sound the alarm

Capture-Koen
Onderzoek naar geluid op de IC Internist-intensivist Koen Simons (Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch)promoveerde onl...
Continue reading
  463 Hits

Hé, wat gebeurt er met mijn teennagel? Onderzoek naar borstkanker en nachtdiensten

teennagel-474602365
Verstoring van het melatoninehormoon zou borstkanker kunnen veroorzaken. Nachtdiensten zorgen voor een verstoring van onze bi...
Continue reading
  363 Hits

PTSS oftewel ‘second victims’ De grote impact van schokkende gebeurtenissen in de Acute Zorg

ptss2
Ernstige trauma's, hulpverlening met dodelijke afloop, zelfmoord, kinderen met levensbedreigend letsel en heftige emoties van...
Continue reading
  926 Hits

Foutje? Bedankt!

7.-Bevochtiging-tijdens-NIVbeademing
  Om met wat clichés in huis te vallen: fouten maken is menselijk, waar mensen werken worden fouten gemaakt en verpleegk...
Continue reading
  356 Hits

Post intensive care syndroom (PICS) IC-survivor levert fors in op kwaliteit van leven

PICCS-illustratio_20190210-105044_1
  Levens redden, daar draait het om op een IC. En dankzij de medisch-technische vooruitgang kunnen we dat nu ook erg goe...
Continue reading
  882 Hits

Actieplan Ambulancezorg gerealiseerd

De drie partijen willen de huidige en toekomstige Ambulanceprofessionals een aantrekkelijk en duurzaam beroepsperspectief bieden. De kern van het actieplan is optimalisatie van en samenwerking in de Ambulanceketen. Het plan moet de spoedeisende en planbare Ambulancezorg efficiënter maken. Zo moet goede zorgcoördinatie de Ambulance-inzet terugdringen. Dit levert tevens een bijdrage aan het verlichten van de werkdruk. Een ander belangrijk speerpunt uit het actieplan is zorgen voor voldoende Ambulancezorgprofessionals. Zo kan de Ambulance voldoen aan de stijgende en complexere zorgvraag. Verder moeten de kwaliteitseisen van de Ambulancezorg geëxpliciteerd worden en moet het plan de responstijden verbeteren. Ongeveer een maand geleden begonnen Ambulanceverpleegkundigen actie te voeren. Zij eisten onder andere een verlaging van de werkdruk. De eisen zijn met dit plan eindelijk tegemoetgekomen.

  68 Hits

1800 uur tijdwinst op de SEH

Dat maakte het HMC bekend op 30 oktober 2018. Uit de resultaten van de voorafgaande pilot bleek dat de SEH binnen een half jaar tijd 1800 uur tijd bespaarde. Dit komt door de aanwezigheid van medisch specialisten. De behandelingen waren kwalitatief beter en de patiënten werden sneller gezien. Hierdoor verminderde de wachttijd. De Acute Zorgspecialisten zijn iedere dag aanwezig tussen 12.00 en 20.00 uur. Er is een chirurg, een cardioloog, een neuroloog, een radioloog en een internist. Door de nieuwe werkwijze worden de patiënten door een team in één keer gezien, niet opeenvolgend door verschillende specialisten. Hierdoor hebben de SEH-verpleegkundigen en de medisch specialisten een laagdrempelige mogelijkheid tot direct overleg met elkaar. De pilot liep van november 2017 tot mei 2018. In die tijd werden ruim 700 patiënten meer gezien op de SEH dan normaal. Dit kwam door de langdurige griepepidemie. Ondanks de toename van de patiënten, was er geen crowding op de SEH. Dit maakt de 1800 uur tijdwinst extra bijzonder.

  57 Hits

Tijdelijke sluiting SEH?s door hoge werkdruk

Van januari tot en met augustus kondigden de Amsterdamse ziekenhuizen in totaal bijna 2800 keer een tijdelijke stop af voor een SEH. Dat is een stijging van ongeveer 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de resultaten van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Er is een gebrek aan SEH-verpleegkundigen en de werkdruk is te hoog. Hierdoor sluit elf keer per dag in Amsterdam tijdelijk een SEH, een EHH of shockroom-traumakamer. Nieuwe patiënten moeten ergens anders hulp zoeken. De patiënten die er al zijn, worden wel geholpen. Volgens Ties Eikendal,voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), is er een duidelijke stijgende trend te zien in Nederland. ?Steeds meer Acute Zorg medewerkers gaan ander werk zoeken. De SEH-medewerkers die er nu nog zijn, moeten duurzaam ingezet worden.? De aandacht verslappen is geen optie, volgens Eikendal. Hij vindt ook dat ziekenhuizen zich moeten realiseren wat ze aan gespecialiseerde professionals in huis hebben. ?Zorgspecialisten moeten geholpen worden om vitaal te blijven en het werk moet interessant gehouden worden. Zo kunnen SEH-medewerkers toch met plezier werken ondanks de drukte.? Er zijn initiatieven om de drukte op de hoofdstedelijke SEH?s  te verlichten. Zo kunnen ouderen die Acute Zorg nodig hebben nu ook terecht bij de eerstelijnszorg. Dit moet de druk op de SEH op de korte termijn verlagen. Ook de modernisatie van het Acuut Zorgportaal moet zorgen voor actuele informatie voor de Ambulancemedewerkers zodat zij snel kunnen handelen. Ook zijn er meer opleidingsplaatsen. Dit moet op de lange termijn de druk verlagen.

  59 Hits

Verpleegkundigen tegen verplichte vaccinatie

Dit blijkt uit een poll van Nursing. Ongeveer 4000 verpleegkundigen deden mee aan de poll. Op dit moment is ongeveer dertig procent van de zorgprofessionals ingeënt tegen de griep. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid start een onderzoek naar de verplichtstelling van de griepprik voor de verpleegkundigen. Blokhuis wil hiermee uitzoeken of het wenselijk en mogelijk is om de griepvaccinatie bij onder andere (nieuwe) Acute Zorg-medewerkers verplicht te stellen. Ook wil hij andere maatregelen onderzoeken die de vaccinatiegraad laten stijgen. Het griepvaccin kan ook bijdragen aan het tegengaan van ziekte en uitval onder zorgprofessionals en bovenal aan de bescherming van de patiënt. Met dit onderzoek komt Blokhuis tegemoet aan de wens van deskundigen. Zij streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgprofessionals. De deskundigen brachten een advies uit naar aanleiding van de zware griepgolf van afgelopen winter. De epidemie van vorig jaar had invloed op de continuïteit van de zorgverlening. Die griepgolf duurde achttien weken langer dan normaal en 900.000 mensen werden ziek. Er stierven ongeveer 9500 mensen meer dan normaal.

  52 Hits

Winactie Venticare

Wat is je eerste actie?

1 - beiden aan de optieflow

2 - beiden aan de

3 - COPD krijgt optiflow, pneumonie krijgt NPPV

4 - Pneumonie krijgt de optiflow, COPD krijgt NPPV

Continue reading
  74 Hits

Ernstig trauma leidt tot uitputting van het immuunsysteem

Dit komt door overreactie van het immuunsysteem, blijkt uit het promotieonderzoek van onderzoeker Kathelijne Groeneveld. Het lichaam reageert met een afweer- en reparatiereactie die het doel voorbijschiet. Dit leidt tot weefselschade en orgaanfalen. Op de lange termijn raakt het immuunsysteem uitgeput en is de kans op ernstige infecties hoger. 

Groeneveld ontdekte dat na een ernstig ongeval er een toestroom is van jonge neutrofiele granulocyten vanuit het beenmerg naar het bloed. Hierdoor ontstaat een grote ontstekingsreactie. Tegelijkertijd beginnen volwassen neutrofielen ontstekingsbevorderende stoffen af te scheiden. Groenevelt streeft naar het ontwikkelen van een test waarmee het risico van complicaties op de SEH kan worden vastgesteld. Zes procent van de trauma patiënten houdt blijvend letsel over aan een ernstig trauma.

  82 Hits

Uitbreiding acties Ambulanceprofessionals

De verpleegkundigen eisen een verlaging van de werkdruk en hogere salarissen. De helft van de veiligheidsregio?s zijn nu in actie. Dit meldt vakbond FNV. De acties zijn twee weken geleden begonnen. Recentelijk hebben de veiligheidsregio?s Hollands Midden, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en een groot deel van Friesland zich ook aangesloten; 12 van de 24 veiligheidsregio?s voeren actie. De actievoering houdt in dat de Ambulanceprofessionals werken volgens de cao. Dat betekent dat men niet overwerkt, hun pauzes neemt en geen onnodige risico?s neemt bij zorgverlening. Verder worden stagiaires niet ingewerkt en worden niet alle formulieren ingevuld. FNV sloot deze zomer een overeenkomst met Ambulancezorg Nederland over onder andere een loonsverhoging. Die overeenkomst stemde de meerderheid van de vakbondsleden weg.

  54 Hits

1,2 miljoen voor onderzoek niertransplantaties ouderen

Dr. de Vries en prof. Reinders, beiden van het transplantatiecentrum (LUMC), zullen het onderzoek leiden. Het is een prospectief, gerandomiseerd, multicenter onderzoek. Uit het onderzoek moet een immunosuppressieve werkwijze ontstaan die leidt tot minder infecties en meer nierfunctie zonder dat het orgaan afgestoten wordt. Volgens de onderzoekers is het zinnig om voor deze patiënten een alternatief behandelschema op te stellen. 380 patiënten met een nieuwe nier van 65 jaar en ouder worden onderzocht. Het onderzoek zal in 7 van de 8 Nederlandse transplantatiecentra plaatsvinden. Het geld wordt beschikbaar gesteld door ZonMw, subsidieverstrekker voor de zorg.

  58 Hits

Meldpunt verward gedrag

Het telefoonnummer moet leiden tot meer gepaste hulp bij verwarde mensen. Zorg in plaats van handhaving door de politie. Wie het nummer belt, krijgt een zorgprofessional aan de lijn van een speciaal meld- en adviespunt in de eigen regio. Nu wordt vaak 112 gebeld. Het nieuwe nummer moet dag en nacht bereikbaar zijn. Nico Tonjes, voorzitter van de afdeling Ambulancezorg van beroepsvereniging V&VN, vindt het meldpunt een goede ontwikkeling voor het verlichten van de werkdruk voor Ambulancemedewerkers. ?Ambulanceprofessionals hebben doorgaans aan verwarde mensen hun handen vol. Ook is het vaak lastig om die persoon op een goede plek onder te brengen. Alles wat die druk kan helpen verlichten en ervoor zorgt dat mensen de juiste zorg en hulp krijgen, is natuurlijk goed?,  aldus Tonjes. Of de Ambulance in de toekomst daadwerkelijk minder vaak moet uitrukken voor verwarde personen, is nog niet te zeggen.

  63 Hits

?PICS; (her)ken je het? Het Post Intensive Care Syndroom in the picture?.

Er is steeds meer bekend over de lange termijn gevolgen van kritieke ziekte en behandeling op een intensive care, bijvoorbeeld fysieke achteruitgang, pijn, cognitieve problemen, emotionele spanning en symptomen van posttraumatische stress. Dit wordt samengevat in het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Ook naasten kunnen gevolgen ervaren zoals depressie, angststoornissen of posttraumatische stressstoornis, PICS-familie (PICS-F).

Een gevarieerd programma brengt alle facetten in beeld om informatie te delen rondom PICS en PICS-F. De focus ligt op de brede maatschappelijke impact waarbij we kijken waar we nu staan. In de discussies willen we inspiratie opdoen die kan leiden tot gezamenlijke strategieën voor verbetering van de zorg (waar moeten we over vijf tot tien jaar staan). Dit congres vol inspiratie en motivatie mag u niet missen! Bekijk hier het volledige programma. 

We hopen u op 12 november te ontmoeten in De Reehorst in Ede.

Inschrijven kan via de website www.icconnect.nl

  62 Hits

Minder claims door toename SEH-artsen

Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks geconfronteerd met een rijzend aantal claims door medische fouten. Uit onderzoek, gepubliceerd in tijdschrift European Journal of Emergency Medicine, blijkt dat het aantal schadeclaims nu reduceert. Er is een duidelijk verband tussen de toename van SEH-professionals en de afname van claims.

Het aantal claims op SEH?s, met gespecialiseerde SEH-artsen in dienst, daalde met 31% tussen een periode van 1998 tot 2014. In de ziekenhuizen die 24/7 een SEH-arts op de vloer hadden, ondervonden een dalingspercentage in het aantal claims van zelfs 38%. In zestien jaar daalde de claims, maar steeg juist het aantal SEH-behandelingen met ongeveer 41%.

Het was jaren geleden normaal om basisartsen zonder specifieke training of ervaring in te zetten op de SEH.

  56 Hits