Stoppen met roken cursus ineffectief

Snaterse volgde een jaar lang 324 rokers, die recentelijk een myocardinfarct doormaakten en de cursus doorliepen. De helft van deze patiënten lukte het om voorgoed de sigaret te laten staan, 50% lukt dat niet. Snaterse trok daaruit de conclusie dat het anti-rook programma niet effectief is.

Het opmerkelijke was dat cardiologische patiënten die zélf gestopt waren met roken na het infarct ook doorverwezen werden naar het rookstopprogramma. Terwijl deze mensen deze hulp niet meer nodig hadden.

Het huidige stopprogramma bestaat uit een stopadvies van de cardioloog en een aantal gesprekken met een verpleegkundige. Daarna volgen een zestal telefonische begeleidingsgesprekken. Bij lange na niet voldoende voor mensen die verslaafd zijn aan tabak, volgens Snaterse. Volgens de verpleegkundige dient er een intensievere en effectieve behandeling te komen voor de rokers.Marjolein Snaterse promoveerde afgelopen woensdag op haar proefschrift.

  67 Hits

Nieuwe website Venticare

 

  64 Hits

De FCIC heeft dringend hulp nodig!

Beste mensen, Wij hebben dringend hulp nodig. 1 September, de datum waarop wij honderd unieke donaties van 25? moeten hebben ...
Continue reading
  62 Hits

Maandag 12 November 2018 : PICS; (her)ken jij het? Post intensive care syndroom in the picture

Er is steeds meer bekend over gevolgen op de lange termijn van kritieke ziekte en behandeling op een intensive care, bijvoorb...
Continue reading
  66 Hits

RAV Brabant schenkt prijs van ? 1.000,- aan Stichting Hartekind

Topprestatie!Manager Jos Huisman: ?Ons team heeft een topprestatie geleverd tijdens de Nederlandse reanimatiewedstrijden. Ik ben erg trots op mijn medewerkers. Zij hebben vele uren in eigen tijd getraind om dit mooie resultaat te behalen. Dit soort wedstrijden en de goede voorbereiding zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de zorg die wij op straat leveren. De veiligheid van de patiënt en de overlevingskans verbeteren hiermee. En daar doen we het natuurlijk voor!?Het winnende team van de RAV Brabant Midden West Noord doneert de bij de wedstrijd behorende geldprijs aan de Stichting Hartekind! De stichting werd vertegenwoordigd door Myrte Janssen uit Uden. Myrthe is moeder van Hartekind Thijmen en als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Hartekind.Ieder jaar worden in Nederland kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Het is zelfs de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is! Nog geen 50 jaar geleden overleden bijna alle kinderen met een aangeboren hartafwijking en werd maar een heel klein percentage volwassen. Sindsdien hebben de behandelmogelijkheden een enorme vlucht genomen. Dit heeft ertoe geleid dat tegenwoordig meer dan 90% van alle kinderen met een aangeboren hartafwijking volwassen wordt. In Nederland leven er momenteel meer dan 25.000 kinderen en even zoveel volwassenen met een aangeboren hartafwijking.Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 50 jaar zijn we er nog lang niet. Kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten een normaal en gezond leven kunnen leiden en voor dat dat zo ver is, is er nog veel werk te verzetten. De artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En hiervoor is onderzoek nodig!Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen http://www.aangeborenhartafwijking.nl/ om dit levensbelangrijk onderzoek te financieren. Stichting Hartekind is een CBF erkend goed doel en voldoet aan de strenge eisen die het CBF stelt.

  68 Hits

Bas Meuter

  69 Hits

Neus spoort vroegtijdig sepsis op

De neus is ontwikkeld door wetenschappers van Amsterdam UMC. De onderzoekers ontdekten dat de poep van ernstig zieke kinderen met een dreigende  sepsis anders rook, al drie dagen voordat ze de eerste symptomen vertoonden. Maar als de pathogenen al aanwezig zijn in de darmen van het kind.  Artsen verwachten dat de neus in de toekomst ook een sepsis voortijdig kan ontdekken bij volwassen IC-patiënten. De verwachting is ook dat een dergelijke neus ingezet kan gaan worden bij oncologische patiënten en mensen met COPD. Eigenlijk bij alle patiënten met een verminderde weerstand. De studie is de afgelopen jaren uitgevoerd op NICU?s in negen ziekenhuizen in België en Nederland.

  62 Hits

Zelfverwijzers zijn vooral praktisch

Kraaijvanger ontdekte dat de meeste zelfverwijzers veelal handelen uit praktische motieven. Bijvoorbeeld omdat de SEH dichterbij is dan de huisarts en ook omdat daar geen afspraak gemaakt hoeft te worden. Daarnaast denken ze vaak oprecht dat ze met hun klachten daar het beste terecht kunnen.

Van de zelfverwijzers is ruim driekwart van mening dat hun SEH-bezoek gerechtvaardigd is, terwijl SEH-personeel dat percentage tussen de vijftig en zestig procent inschat. Om het aantal zelfverwijzers te doen verminderen, is de eigen financiële bijdrage effectief, volgens Kraaijvanger. Maar het heeft als nadeel dat ook de terechte bezoekers van een SEH worden geweerd. Het invoeren van een eigen bijdrage is volgens Kraaijvanger dan ook geen goed idee.  De SEH-arts toonde in haar onderzoek aan dat de meeste zelfverwijzers niet goed op de hoogte zijn van de vergoedingen binnen de Acute Zorg. De helft is van mening dat men moet betalen voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost. Terwijl zo?n 30% denkt dat dat een consult op de SEH gratis is.

  66 Hits

Acute Zorg uit regionale ziekenhuizen

Saz liet een doorrekening uitvoeren en daaruit bleek dat sluiting van de IC voor 40 procent van de regionale ziekenhuizen geldt. Voor de SEH afdelingen zijn de nieuwe regels nog desastreuzer: van de dertig ziekenhuizen voldoen 22 niet aan het kwaliteitskader Spoedzorg. De nieuwe kwaliteitskaders zeggen dat op iedere IC vanaf 1 juli overdag en in het weekend een intensivist aanwezig moet zijn, die de IC niet mag verlaten. Datzelfde geldt voor de SEH. Daar moet een SEH-arts aanwezig zijn met minimaal twee jaar ervaring. Willen diverse regionale ziekenhuizen aan deze eisen voldoen zijn er zo?n honderd specialisten nodig. Die zijn er momenteel nauwelijks te vinden. Bovendien gaat de nieuwe richtlijn de ziekenhuizen miljoenen euro?s kosten. ?Zonder Acute Zorg, verandert een ziekenhuis al snel in een polikliniek,? waarschuwt Suzanne Kruizinga, lid van de werkgroep Acute Zorg van de Saz. ?Deze twee afdelingen zijn levensaders voor ziekenhuizen.? Saz vindt de nieuwe normen onzinnig en zegt dat ze doorschieten.

  65 Hits

Ontregel (de Acute) Zorg

Het plan heet Ontregel de zorg en zet in op meer tijd voor de patiënt en minder regeldruk voor zorgprofessionals. Het actieplan bestaat uit een boek - dat vanaf deze week op de markt is - en een website die vanaf eergisteren in de lucht is. 

De drie gezondheidsbewindslieden: minister Hugo de Jonge, minister van medische zorg Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis willen onder meer dat de dubbele registraties in ziekenhuizen afgeschaft worden. Verder is in het plan opgenomen dat de vijfminutenregistraties in de wijk worden afgeschaft en dat hulpverleners niet meer jaarlijks hulpmiddelen hoeven aan te vragen. Onbegrijpelijke regels worden geschrapt en alle registraties moeten eenvoudiger en vanaf nu ieder jaar verminderen. Zij gaan bijhouden wie wat registreert en onderzoeken of zorgverleners ook daadwerkelijk mindere registratiedruk ervaren. Op de eerdergenoemde website www.ordz.nl wordt de voortgang van de acties per sector bijgehouden.

  53 Hits

Miranda Wijtkamp; IC verpleegkundige, Spaarne Gasthuis, Haarlem.

  69 Hits

AMC Post ICU Challenge

Mijn naam is Anja van Overmeeren. Getrouwd met Elon en samen hebben wij twee prachtige dochters. Ik ben met veel plezier...
Continue reading
  62 Hits

Armoede zorgt voor hogere Britse sterftecijfers

De oorzaak van het verschil in sterfte zit deels en onder meer in een laag geboortegewicht, premature geboortes en congenitale afwijkingen. Het grootste verklaring zit hem in de onderzoekers echter in sociaaleconomische factoren. In Engeland bestaat de meest ongelijke verdeling van rijkdom en armoede van alle westerse landen. Het verschil in inkomen tussen de armste en rijkste 20 procent was een factor zeven. In Zweden is dat een factor vier. De exacte data zijn, gemeten over het tijdvak 2003-2012, 29 sterfgevallen per tienduizend kinderen in het VK versus 19 per tienduizend kinderen in Zweden. Dit brengt de onderzoekers tot de conclusie dat er hoogst waarschijnlijk een een verband is tussen een ongunstige levensstart van kinderen en de sociaaleconomische omgeving waarin ze ter wereld komen. Armoede en ongelijkheid zijn dus de oorzaak.

  56 Hits

Gerard Vélu Blogger FCIC and field expert IC

Gerard and Carrie Vélu

  65 Hits

Jorne Meijer Manager ICT Spaarne Gasthuis

  76 Hits

Blog 2 Gerard Vélu

  72 Hits

Ellen Smit, internist intensivist Spaarne Gasthuis Haarlem/Hoofddorp

  91 Hits

Suzanne Groot Violiste, ervaringsdeskundige

  74 Hits

Gerard Vélu Blogger en spreker voor FCIC en ervaringsdeskundige

?Bereid je maar voor op het ergste?, dat kreeg mijn vrouw meermalen te horen. In Den Helder, Amsterdam, Alkmaar. ?Bereid je m...
Continue reading
  66 Hits

Gerard Vélu Blogger en spreker voor FCIC en ervaringsdeskundige

Blog 3 Mei 2018  Highway to Hell

  59 Hits