Bonden dagvaarden Staat om long covidregeling zorgpersoneel

verpleegkundige-uitgeput

De bonden eisen dat alle zorgmedewerkers die hun werk zijn kwijtgeraakt door longcovid zo snel mogelijk een financiële compensatie krijgen. Binnen vier weken moet de overheid een instantie aangewezen hebben die de compensaties uitbetaalt. Gebeurt dit niet, dan volgt een kort geding.  

Volgens de bonden zijn inmiddels duizend zorgmedewerkers hun baan kwijtgeraakt door longcovid. Een deel van hen is financieel in moeilijkheden gekomen door het wegvallen van een inkomen en de revalidatiekosten. De vakbonden eisen een voorschot van 22.839 euro per zorgmedewerker. Dit bedrag is niet willekeurig gekozen: het is in lijn met bestaande financiële regelingen voor mensen met andere beroepsziekten, zoals asbestkanker.

Inmiddels voeren de bonden al ruim tweeënhalf jaar gesprekken met het ministerie en een akkoord leek binnen handbereik. Minister van Langdurige Zorg en Sport Conny Helder vindt ook dat er een financiële regeling moet komen, maar besloot dat het een zaak tussen werkgevers en werknemers is. De bonden stellen dat de overheid hiermee onrechtmatig handelt en hebben de stap naar de rechtbank gemaakt. 

Nieuwsbrief 23 januari 2023

Geen meerwaarde ECMO bij OHCA
Ophoging nieuwe IC-opleidingsplekken

Gerelateerde artikelen