VS teruggebracht tot 2 specialismen

VS-nieuwsbrief-2
​ De Verpleegkundige Specialist (VS) wordt per 1 januari 2020 ingedeeld in twee specialisaties: Algemene Gezondheidszorg (AGZ...
Continue reading

IC in het café

IC-cafe-181114-Anne-Rutten-IC-Cafe-ETZ5980-web
In Tilburg is gestart met het allereerste IC Café van Nederland. Voormalig IC-patiënten en hun naasten organiseerden enkele a...
Continue reading

Meer geld voor Acute Zorg

NZA-subsidie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhoogt de beschikbaarheidsbijdrage, de subsidie die ziekenhuizen en ketenpartners krijg...
Continue reading

‘Intelligent’ beademen

Intelligent-beademen
De IC van het Maxima Medisch Centrum is eind vorig jaar gestart met het standaard beademen met het INTELLiVENT...
Continue reading

Meldingsplicht voor AFM

iStock-934643610-Meldingsplicht-voor-AFM
  De 'nieuwe' infectieziekte  AFM moet meer bekendheid  krijgen bij zorgprofessionals,  zodat hij beter b...
Continue reading

Gevolgen van concentratie Acute Zorg

iStock-916866230-Gevolgen-van-concentratie-Acute-Zorg
C oncentratie van Acute Zorg hoeft niet te leiden tot een afname van de aanpalende zorg in een ziekenhuis. Dat blij...
Continue reading

Virtuele verpleegkundige een feit

Virtuele-verpleegkundigevrij
Zorgprofessional Molly is onlangs geïmplementeerd in de hartfalenzorg in het UMC+. De dame is kwestie is een virtuele ve...
Continue reading

Pech versus leefstijl bij infarct

iStock-486265425-Pech-versus-leefstijl-bij-infarct
  Het al dan niet krijgen van  een acuut myocard infarct  is - naast een gezonde leefwijze  - toch ook vo...
Continue reading

Muziektherapie op NICU

iStock-829286738-muziektherapie
  De Intensive Care voor  neonaten van het UMC  Groningen begint met een  proef naar de effecten  va...
Continue reading

Minder fouten door familieparticipatie

iStock-525216244-familieparticipatie
​ Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer familieleden van patiënten op een kinderafdeling mee visite lopen er...
Continue reading

Vergrijzing legt extra druk op Acute Zorg

oudere-patien_20190213-190629_1
Het aantal complexe patiënten dat op de SEH terechtkwam door vergrijzing is ook vorig jaar weer gestegen. Dat blijkt uit de M...
Continue reading

Functiedifferentiatie op de Ambulance: VS gaan meerijden

oudere-patient-Orpheo
RAV Brabant Midden-West-Noord is in januari gestart met een proef om Verpleegkundig Specialisten (VS) in te zetten op ambulan...
Continue reading

Sound the alarm

Capture-Koen
Onderzoek naar geluid op de IC Internist-intensivist Koen Simons (Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch)promoveerde onl...
Continue reading

Hé, wat gebeurt er met mijn teennagel? Onderzoek naar borstkanker en nachtdiensten

teennagel-474602365
Verstoring van het melatoninehormoon zou borstkanker kunnen veroorzaken. Nachtdiensten zorgen voor een verstoring van onze bi...
Continue reading

PTSS oftewel ‘second victims’ De grote impact van schokkende gebeurtenissen in de Acute Zorg

ptss2
Ernstige trauma's, hulpverlening met dodelijke afloop, zelfmoord, kinderen met levensbedreigend letsel en heftige emoties van...
Continue reading

Foutje? Bedankt!

7.-Bevochtiging-tijdens-NIVbeademing
  Om met wat clichés in huis te vallen: fouten maken is menselijk, waar mensen werken worden fouten gemaakt en verpleegk...
Continue reading

Nurse for President

NG2018-402_20190210-105250_1
Stel je eens voor: één grote beroepsvereniging voor heel de Acute Zorg, voor alle werknemers, disciplines en specialisaties. ...
Continue reading

Post intensive care syndroom (PICS) IC-survivor levert fors in op kwaliteit van leven

PICCS-illustratio_20190210-105044_1
  Levens redden, daar draait het om op een IC. En dankzij de medisch-technische vooruitgang kunnen we dat nu ook erg goe...
Continue reading