Duursport geeft grotere kans op aortadilatatie

iStock-627585526_duursport

Bij professionele duursporters in de leeftijd van 50 tot 70 jaar komt aortadilatatie significant vaker voor. De aorta lijkt dus geen statisch orgaan te zijn, maar te reageren op hemodynamische stress van duursporten. 

Voor deze crosssectionele studie onderzocht de Amerikaanse arts Churchill 442 professionele duursporters (hardlopers en roeiers) tussen de 50 en 75 jaar. De gemiddelde leeftijd van de groep was 61. Na hun veertigste levensjaar moesten zij nog minimaal tien jaar op wedstrijdniveau aan duursport gedaan hebben. Mensen die bekend waren met een familiaire aandoening met aortadilatatie werden geëxcludeerd. De aortadilatatie werd gemeten met een transthoracale echocardiografie. Bij 94 sporters (21%) was de aorta ter hoogte van de sinus van valsalva of ascenderende aorta groter dan 40mm. Bij 105 sporters lag de aortagrootte zelfs twee keer boven de standaarddeviatie. De aorta blijkt dus te reageren op de hemodynamische stress van duursporten, al gaat de adaptatie wel langzamer dan bij een myocard. Of het om een onschuldige adaptatie gaat aan de duursport of dat het pathologisch is en tot een hogere morbiditeit en mortaliteit leidt is nog onduidelijk.

Uit: Venticare Magazine, juni 2020

Monitoring op afstand voor hartfalenpatiënten
Nieuwe echo maakt hartfalen eerder zichtbaar

Gerelateerde artikelen