Ernstige letsels kinderen dikwijls te voorkomen

kindermishandeling-9-groot

Ernstige letsels bij kinderen met een leeftijd tot 5 jaar zijn in 41 procent van de gevallen toegebracht of het gevolg van verwaarlozing. Bij driekwart van de patiënten bleek verwaarlozing de oorzaak. Volgens promotieonderzoek van arts-onderzoeker Marie-Louise Loos (Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC) hadden deze letsels voorkomen kunnen worden. 

Zowel het toebrengen van letsels als verwaarlozing vallen onder de noemer kindermishandeling. Volgens arts-onderzoeker Marie-Louise Loos herkennen trauma-artsen dit nog te weinig en vinden ze het daarnaast lastig om hierover met ouders of verzorgers te praten. In haar proefschrift Pediatric Trauma: we are missing non-accidental injuries schrijft ze onder meer dat er meer besef moet komen over het belang van voldoende toezicht en een veilige omgeving. Zo kunnen deze ernstige en soms fatale letsels worden voorkomen.

Niet met opzet

Wanneer zorgprofessionals meer aandacht geven aan de oorzaak van deze letsels, kunnen ze ervoor zorgen dat het kind en eventuele broertjes of zusjes niet (nogmaals) hetzelfde overkomt. Op die manier kunnen zij eraan bijdragen dat kinderen veiliger opgroeien. Verwaarlozing van kinderen gebeurt overigens vaak niet met opzet. Zo kan een pakketje aannemen terwijl een klein kind in bad zit of een traphekje niet goed sluiten al vreselijke gevolgen hebben. Voorlichtingscampagnes zouden kunnen helpen om ook het bewustzijn bij ouders en verzorgers te verhogen. 

Nieuwsbrief 23 mei 2022

Paternalistisch. Wie? Ik?
Leidraad NIV geeft duidelijke richtlijnen voor rea...

Gerelateerde artikelen