Invloed verpleegkundigen wettelijk vastgelegd

verpleekundige-Ingrid-Klein

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel dat verpleegkundigen meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen. Verpleegkundigen krijgen een gegarandeerde stem binnen een zorgorganisatie. Het doel is om de zorgkwaliteit te verbeteren. 

Artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt uitgebreid. De bedoeling is dat binnen zorginstellingen niets wordt besloten over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van verpleegkundigen zonder ze hierbij te betrekken. Dat geldt zowel voor beslissingen die op het niveau van een raad van bestuur, als op het niveau van de werkvloer worden genomen.
Het doel van de wet is om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Tegelijkertijd wordt de invloed van verpleegkundigen vergroot. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: "De grootste vraagstukken die we in de zorg tegenkomen, liggen op het bord van de verpleegkundigen. Die moet je samen met hen beantwoorden." Zij besluit: "Benut die kennis."

Nieuwsbrief 14 november 2022

Extra ambulancediensten onhaalbaar
Stijgende energiekosten kosten ziekenhuizen de kop

Gerelateerde artikelen