Lectorale rede over IC zorg

Uitnodiging-Lectorale-Rede-Frederique-Paulus-1
Onlangs is IC-verpleegkundige Frederique Paulus beëdigd als Lector Critical Care aan de Hogeschool Amsterdam. 

Haar lectorale rede had de titel: Wij gaan goed voor u zorgen en handelde over de kwaliteit van Intensive Care Zorg. In haar rede pleit Paulus om in de zorg voor kwetsbare IC-patiënten te kiezen voor behandelingen waarvan bewezen is dat ze werken. En dat interventies waarvan bewezen is dat ze de uitkomst van de patiënten niet verbeteren of zelfs verslechteren niet toepassen. Paulus is van mening dat het stimuleren van verpleegkundigen in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zal bijdragen aan betere patiëntenzorg. Het lectoraat gaat zich met name richten op twee aspecten van IC-zorg: luchtwegzorg en beademing. Aspecten waar IC-verpleegkundigen zich intensief mee bezig houden. En waarbij interventies verricht worden waarvan nauwelijks is onderzocht of ze wel effectief en veilig zijn. Paulus gaat zich met het lectoraat inzetten voor praktijkgericht onderzoek; onderzoek gericht op IC-verpleegkundige handelingen. 

De volledige lectorale rede van Frederique Paulus is te vinden op: https://pure.hva.nl/ws/files/5738380/Kwaliteit_van_intensive_care_zorg_def.pdf

Column Venticare Magazine (augustus)
Beter urgentiesysteem Ambulancezorg

Gerelateerde artikelen