Leidraad NIV geeft duidelijke richtlijnen voor reanimatiebeleid op maat

reanimatie-vraag-groot

Voor zorgprofessionals is soms moeilijk in te schatten wanneer en hoe de reanimatievraag het beste gesteld kan worden. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft daarom een handreiking uitgebracht met richtlijnen over dit onderwerp. 

Welke zorgverlener is de juiste persoon om bij een acute ziekenhuisopname het reanimatiebeleid met een patiënt te bespreken? En op welk moment kun je dat het beste doen? Op deze en andere vragen over behandelafspraken met een acuut zieke patiënt geeft de leidraad 'Behandelafspraken voor patiënten in de acute setting; een handreiking bij ziekenhuisopname' antwoord. Het document bevat heldere richtlijnen voor zorgprofessionals om tot lokale afspraken te komen.

Maatwerk
Niet bij iedere patiënt die zich op de SEH meldt zijn behandelafspraken noodzakelijk. Pas wanneer een patiënt instabiel is zal, op een passend moment en met de juiste persoon, een gesprek gewenst zijn. Dit vraagt met name ruimte voor maatwerk en gezond verstand, aldus de leidraad. Het document is zo opgesteld dat alle specialismen ermee uit de voeten kunnen. De NIV heeft voor de aanbevelingen onder andere input gevraagd van verschillende wetenschappelijke verenigingen.

Goedkeuring

De NVIC, NVALT, NVOG, NVK, NVKH, het NHG en de KNMG hebben elk een bijdrage geleverd. De Raad Kwaliteit en het bestuur van de Federatie Medisch Specialisten hebben onlangs hun goedkeuring aan het document gegeven.

Nieuwsbrief 23 mei 2022 

Ernstige letsels kinderen dikwijls te voorkomen
Wij zijn op zoek naar jou!

Gerelateerde artikelen