Leven na de intensive care

Mark-vd-Boogaart-4-maart-2020-2

Symposium over Langetermijnuitkomsten: Wetenschap en Praktijk op woensdag 4 maart 2020

Hoe gaat het met onze patiënten na de IC?
Op dit symposium worden de eerste resultaten van de MONITOR-IC studie gepresenteerd, waarin het fysiek, mentaal en cognitief functioneren na IC-opname zijn onderzocht. Verder zoomen we in op de langetermijnuitkomsten van de SAB patiënten en de OHCA patiënten. En hoe kunnen we het herstel bespoedigen en wat is de rol van de huisarts?

Het biedt de mogelijkheid om met alle stakeholders tezamen, zorgverleners (van eerste tot derdelijnszorg), patiënten en hun naasten, beleidsmakers en onderzoekers in dialoog te gaan wat de resultaten uit de MONITOR-IC betekenen voor de klinische praktijk, welke onderzoeksvragen en -uitdagingen er zijn op dit gebied en hoe dit in netwerkverband kan worden onderzocht. 

Meer informatie en inschrijven via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/alle-events/10406-leven-na-de-intensive-care

Programma

08.15 Inloop

09.00 Introductie 
          Dagvoorzitter: Mariëlle van Meerwijk

09.15 Het leven na de intensive care: de impact op patiënt en familie

09.25 Hoe gaat het met de patiënt na de intensive care: resultaten van de MONITOR-IC studie 
          Mark van den Boogaard, senior onderzoeker IC Radboudumc

10.00 Patiënt met een subarachnoïdale bloeding; de verdieping
         Jeroen Boogaarts, neurochirurg Radboudumc

10.30 Koffie-thee pauze

11.00 Patiënt na een out-of-hospital cardiac arrest; de verdieping
         Jeanette Hofmeijer, neuroloog Rijnstate, Universiteit Twente

11.30 Fysiek herstellen na de intensive care
          Kamiel Kuijpers, revalidatiearts Medisch Spectrum Twente

12.15 Lunchpauze

13.15 Mentaal herstellen na de intensive care
         Jan Swinkels, psychiater Amsterdam UMC

14.00 Landelijk beleid IC-nazorg
          Diederik van Dijk, intensivist UMC Utrecht

14.20 Het verhaal van de huisarts: wat doet data met zijn visie over post-ic-problemen?
          Floris van de Laar, huisarts, onderzoeker Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc, FaMed-net

15.00 Koffie-thee pauze

15.20 Wat zijn de behoeftes van patiënt en naasten?
          Lilian Vloet, voorzitter FCIC

15.50 Blik in de toekomst: wetenschap, innovaties, (na-)zorg in de praktijk
          Hans van der Hoeven, intensivist, afdelingshoofd IC Radboudumc

16.30 Panel discussie
          • Critical illness: een chronische aandoening?
          • Nazorg: volledig bij de IC of volledig in de eerste lijn?
          • Kwaliteit van leven: een vast onderdeel in behandelbeleid?
          Diederik van Dijk
          Hans van der Hoeven
          Floris van de Laar
          Lilian Vloet


17.00 Wrap up
          Dagvoorzitter: Mariëlle van Meerwijk

17.15 Drankje met hapjes

Akkoord cao Ziekenhuizen
Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

Gerelateerde artikelen