Meer geld voor Acute Zorg

NZA-subsidie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhoogt de beschikbaarheidsbijdrage, de subsidie die ziekenhuizen en ketenpartners krijgen om de Acute Zorg toegankelijk te houden.

De bijdrage wordt verhoogd van € 852.670,- naar ruim een miljoen euro per jaar, per netwerk. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. De Zorgautoriteit constateert in de meest recente monitor over de Acute Zorg dat het nu nog voldoende toegankelijk is, maar wel onder druk staat doordat mensen langer thuis blijven wonen en ouder worden, maar ook door gebrek aan personeel. De extra middelen moeten ervoor zorgen dat de Acute Zorg beter gecoördineerd wordt en dat samenwerking wordt gestimuleerd. 

IC in het café
‘Intelligent’ beademen