Minister Kuipers ontwikkelt plan voor pandemische paraatheid

Pandemie

Minister Ernst Kuipers is bezig een plan te ontwikkelen waarmee Nederland goed voorbereid is op een toekomstige pandemie. Het doel is ervoor te zorgen dat de (Acute) Zorg snel kan opschalen. Slagvaardigheid en wendbaarheid zijn de sleutelwoorden in het plan. 

De beleidsagenda Pandemische paraatheid is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is de aftrap voor een traject om Nederland qua paraatheid blijvend op een hoger niveau te krijgen. Zo komt er een reeks maatregelen waarmee we beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Dit behelst onder andere goede monitoring, heldere informatievoorziening en het maken van afspraken tussen de betrokken partijen. Ook wordt flexibel en snel opschalen in de zorg een belangrijk onderdeel van het plan.

Basis
In de basis gaat het erom dat we bij een nieuwe uitbraak wendbaar zijn, dat we een sterke basis hebben in de (Acute) Zorg, dat de juiste mensen op de juiste plek werkzaam zijn en dat iedereen weet wat te doen. De minister zet hier nu de lijnen voor uit. De komende maanden zal zowel nationaal als internationaal hard aan het plan gewerkt worden met alle betrokken partijen. Er zal geanticipeerd moeten worden op veel scenario's. Alleen zo kan Nederland volgens de minister echt pandemisch paraat worden. 

Nieuwsbrief 25 april 2022

Opmerkelijke stijging aantal acute hepatitis-geval...
Hoge energiekosten storten zorgaanbieders in het r...

Gerelateerde artikelen