Nederlandse spoedzorg ineffectief

iStock-518358741

 Het landelijk spoedzorgbeleid faalt. Het aantal SEH's dat 24/7 open is vermindert. Het aantal SEH-patiënten daalt echter maar zeer beperkt.

Dat is de conclusie van SEH-arts Menno Gaakeer, die onlangs op dit onderwerp promoveerde. Dat de spoedzorg niet effectief is, komt onder meer doordat er steeds minder zelfverwijzers zijn, maar het aantal doorverwijzingen stijgt. Het gevolg is dat er minder SEH's zijn voor hetzelfde aantal patiënten. Daarnaast zijn die patiënten gemiddeld ouder en is ziekenhuisopname vaker geïndiceerd. Het spoedzorgbeleid is volgens de promovendus te eenzijdig gericht op concentratie en er is te weinig integrale aanpak. Hierdoor komt de kwaliteit en toegankelijkheid van spoedzorg steeds meer onder druk te staan door de grote drukte op de afdelingen. Gaakeer is van mening dat de SEH-discussie primair over kwaliteit zou moeten gaan en niet over de aantallen.

Totale stijging zorgkosten overschrijdt de 10 milj...
Aanhoudende drukte door RS-virus

Gerelateerde artikelen