Paracetamol beste keus bij licht letsel

paracetamol
Paracetamol werkt even goed als pijnstilling als NSAID'sbij patiënten die metklein letsel op de SEH komen. Paracetamol veroorzaakt echter aanmerkelijk minder bijwerkingen. Daarom verdient het geven van paracetamol de voorkeur als pijnstilling op iedere SEH.

Enter your text here ...

Dat blijkt uit het proefschrift van SEH-arts Milan Ridderikhof. Ridderikhof e.a. onderzochten 547 patiënten met licht traumatisch letsel. Zij kregen blind paracetamol, diclofenac of een combinatie van deze twee. Er bleken geen verschillen in pijnscore tussen de drie pijnbehandelingen. NSAID's als diclofenac en ibuprofen kunnen mogelijke bijwerkingen als maagklachten, hartfalen en nierinsufficiëntie veroorzaken. Vanwege de mogelijke bijwerkingen keken de onderzoekers daarom speciaal naar het effect van de pijnstillers bij mensen boven de 60. Bij hen zijn NSAID's nog meer gecontra-indiceerd omdat oudere patiënten al een verminderde hart- en nierfunctie kunnen hebben. Ook gebruiken zij vaker andere medicatie die niet goed met ibuprofen en diclofenac samengaan. Jaarlijks bezoeken in Nederland tussen de drie en vier miljoen mensen een SEH of Huisartsen Post met licht traumatisch letsel.

PTSS geeft meer risico op infarct
Verband kindermishandeling en depressie ontdekt