Schrijf je nu in: Webinar 'Neurologie in de Acute Zorg'

Webinar-Neurologie

In de serie Praktische handleidingen hebben we recent het boek Neurologie uitgebracht. Hierin nemen de auteurs je mee in de wereld van de acute neurologie. Acute neurologische aandoeningen komen met regelmaat voor. In dit Webinar worden dergelijke aandoeningen besproken. Bijvoorbeeld wat de complicaties zijn na (acuut) traumatisch hersenletsel en diverse neurologische ziektebeelden die je kunt tegenkomen in de Acute Zorg. Ook worden verschillende methoden behandeld die mogelijk zijn om de neurologische patiënt te monitoren.

De informatie uit zowel het boek als uit deze Webinar is praktisch toepasbaar en kan direct worden ingezet in de dagelijkse praktijk.

Dit Webinar is relevant voor zorgprofessionals werkzaam op de afdelingen: Intensive Care, Spoedeisende Hulp, Ambulancezorg. Acute Opname Afdeling, Neurologie.

Schrijf je in via: https://events.teams.microsoft.com/event/4700c9a9-64f4-408c-99f1-b7f957fca0fd@1c13d043-ef93-48db-8808-3a5163433f83

Ben jij erbij?

Auteurs van het boek en spreker in de Webinar zijn:
Jochem van Ommen is Neuroloog-intensivist bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.
Jan Pouwels is Neural Practitioner in het Radboudumc Nijmegen. Ook is hij bestuurslid in het Nederlands Netwerk Neuro-IC Verpleegkundigen.
Netty van Wijngaarden is Neural Practitioner / IC verpleegkundige bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

App helpt bij behandeling herseninfarct
Webinar 'Neurologie in de Acute Zorg'