Zorgakkoord (nog) niet breed gesteund

zorgakkoord-sept22

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin de overheid en vertegenwoordigers van de zorg plannen hebben gemaakt voor de komende vier jaar wordt niet door alle zorgorganisaties gesteund. 

Waar beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) het zorgakkoord steunen, wijzen de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 het akkoord (vooralsnog) af.

Geen vertrouwen
NU'91 wil meer een beter salaris dat past bij de zwaarte en verantwoordelijkheden van het vak. Ook biedt de IZA geen oplossing voor de hoge werkdruk, en vinden ze het onacceptabel dat zijzelf en andere vakbonden niet zijn betrokken bij het concept voor het huidige zorgakkoord. De LHV wil duidelijkheid over de tarieven voor avond-, nacht- en weekenddiensten, om zo Acute Zorg voor patiënten in deze uren te garanderen. Daarnaast willen ze dat zorgverzekeraars in 2024 "Meer tijd voor de patiënt" structureel bekostigd. Verzekeraars kwamen hun afspraken niet na in het vorige zorgakkoord, waardoor de huisartsen geen vertrouwen meer hebben in de zorgverzekeraars.

Aanpassingen
Beide partijen zullen het akkoord ondertekenen als aan hun voorwaarden wordt voldaan. Nadat zorgminister Kuipers hoorde dat de ledenpeiling onder de LHV negatief was, stuurde de minister het bestuur een dringende brief. Hierin schreef hij dat de steun van de huisartsen rand voorwaardelijk is om de problemen in de zorg aan te pakken. Hij zal er persoonlijk op toezien dat huisartsen binnen vier jaar meer tijd hebben voor hun patiënten. 

Nieuwsbrief 19 september 2022

Middel tegen RS-virus voor baby's
Venticare Live en NRR samen een event

Gerelateerde artikelen