De stichting Venticare is een ideële organisatie die zich toelegt op (bij)scholing van medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van de Acute Zorg met een accent op praktische implementatie van de kennis. Het betreft hier voornamelijk gespecialiseerde verpleegkundigen van diverse afdelingen, waaronder Intensive Care, Spoedeisende hulp, hartbewaking, et cetera. Vanaf de oprichting in 1986 werkt Venticare samen met verschillende beroepsorganisaties en vele deskundigen uit het vakgebied. Zo wordt de ontwikkeling binnen de acute zorg op de voet gevolgd en in kaart gebracht. Om deze actuele kennis over te dragen organiseert Venticare ieder jaar een tweedaags congres. 

Daarnaast informeert Venticare met het tijdschrift Venticare Magazine (VM) medewerkers in de acute zorg over belangrijke ontwikkelingen. Zes keer per jaar verschijnt een keur aan interessante, praktijkgerichte artikelen, rubrieken en berichten over dit continu veranderende werkveld. Venticare Magazine is daarmee hét Nederlandstalige vakblad voor medewerkers in de Acute Zorg in Nederland en België. 

Ook de website wordt informatie ter beschikking gesteld aan ieder die hier interesse in heeft. Dit is onder gebracht bij de Kennisbank. Venticare geeft praktijkgerichte boeken uit die de inhoudelijke kennisontwikkeling van professionals in de acute zorg vergroot. Venticare wil op deze manieren een substantiële bijdrage leveren aan de beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen de acute zorg. Naast aanbieden van kennis vindt toetsing van kennis plaats middels de kennisquiz en de reanimatiecompetitie.


Bezoekadres 

Bisonspoor 7021, Maarssen

Postadres
Bisonspoor 7021, 3605 LV Maarssen

Telefoonnummer
+31 (0)30 271 71 12

IBAN
NL45INGB0000174586

BTW nummer
NL007087408B02

KVK
41182098