Gratis @-event voor de Acute Zorgalle kopstukken en vertegenwoordigers Acute Zorgverdien gemakkelijk accreditatie punten


@EVENT

De Webinar was een groot succes!

Kijk alle thema's terug en klik op onderstaande knoppen voor de thema's.

2021


Wat zijn we door de crisis kwijtgeraakt en wat laten we nooit meer los?

Venticare organiseerde op 16 maart een gratis online bijeenkomst voor Acute Zorgprofessionals over de toekomst van ons vak en de Acute Zorg. Dit deden wij samen met alle kopstukken en vertegenwoordigers uit die Acute As.

Centraal stond verbinding, want als we iets geleerd hebben van deze crisis dan is het dat we elkaar allemaal heel hard nodig hebben. Dit is hét moment om met collega's uit heel het land (digitaal) bijeen te komen, van elkaar te leren en elkaar weer te motiveren.Waar ging het over?
De COVID-crisis duurt voort en maakt nog steeds veel directe en indirecte slachtoffers.
Niet alleen aan de kant van de patiënt en de maatschappij, maar ook aan de kant van ons, de zorgverleners. De druk is en blijft hoog en veel van onze collega's vallen om. Daarom is en blijft het belangrijk samen te proberen sterker uit deze strijd te komen. Als we iets geleerd hebben van deze crisis is het dat Nederland niet zonder de Acute Zorg-professional kan. Er kan nog zo'n mooi ziekenhuis staan ​​met de beste (IC) faciliteiten, maar als je geen verpleegkundigen aan het bed hebt, heb je geen acute zorg. Dat werd pijnlijk duidelijk toen men bedacht op te schalen naar 1700 IC bedden en we eindigden met minder bedden dan in de eerste golf.

Wie zaten er aan tafel?
We bespraken deze onderwerpen met Artze Prins voorzitter van de NVSHV, Ellen Schepens voorzitter NVBMH, Diederik Gommers voorzitter NVIC, Jan Hoefnagel V&VN Ambulancezorg, Stephanie Kaalberg voorzitter V&VN Acute Zorg en Rowan Marijnissen voorzitter V&VN IC.
De Webinar wordt voorgezeten door de voorzitter van Venticare, Bart Ramakers.Hieronder kun je de video's van de 5 thema's terugkijken met daaronder telkens een cartoon waarin een samenvatting van het gesprek is getekend door Yvonne Courage van 'Courage tekent'.


Thema 1 Terugblik
In dit thema kijken we terug op een jaar COVID met Diederik Gommers, Rowan Marijnissen, Jan Hoefnagel en Bart Ramakers. Wat laat jij na dit jaar niet meer los?Thema 2 Mentale weerbaarheid
Hoe is het mogelijk om in tijden van crisis (gedurende langer dan een jaar) overeind te blijven? Hoe kan jij jezelf, elkaar, je omgeving of je organisatie daarbij ondersteunen? We bespraken dit in thema 2 met Atze Prins, Diederik Gommers, Jan Hoefnagel en Bart Ramakers.Thema 3 Loopbaanperspectief / flexibele inzetbaarheid
De zorg heeft het afgelopene jaar heel veel aandacht gehad. Maar net voor de crisis zatenwe nog met stukgelopen CAO-onderhandelingen en nog net geen leegloop in de zorg. Waarom zou je nog in de zorg gaan werken? Je hebt het ontzettend druk, krijg slecht betaald en wordt wisselend gewaardeerd. Of ...?? 

Dit thema werd besproken met Ellen Schepens, Stephanie Kaalberg, Artze Prins en Bart Ramakers.Thema 4 Reorganisatie van de keten
De houtskoolschets Acute Zorg is bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de Acute Zorg. Dit lijvige document heeft al veel stof doen opwaaien. Het is bedoeld als stip op de (niet al te verre) horizon en als een richtinggevend discussiedocument. Waar staan we nu en hoe gaan we verder?

Dit thema werd besproken door Artze Prins, Stephanie Kaalberg, Jan Hoefnagel en Bart Ramakers.Thema 5 De professional in de lead
Hoe beleidsmakers de zorg efficiënt en betaalbaar gaan houden is nog lang niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat ook de meest efficiënte en innovatieve zorg niet geleverd zal worden zonder handen aan het bed. Dit lijkt dan ook het moment waarop de zorgprofessional zijn of haar rol moet pakken en samen met zorgbestuurders aan dezelfde tafel hoort om de zorg van de toekomst verder te ontwikkelen. Er zijn inmiddels verschillende zorginstellingen waar de verpleegkundige en de dokter in de Lead zijn, samen met verschillende bedrijfskundigen.

Dit laatste thema werd besproken met Rowan Marijnissen, Artze Prins, Jan Hoefnagels, Ellen Schepens en Diederik Gommers.

Dit waren de sponsors van de Webinar

We bedanken onderstaande bedrijven voor hun support!