Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikelen

Adequate slaapkwaliteit eenvoudig gemeten; een multicenterstudie op 19 Nederlandse IC?s

Redactie

Auteur

Redactie

03 jun 2015

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

Doelstelling
Het vaststellen van een afkappunt voor voldoende ervaren slaap door IC patiënten zelf middels een eenvoudige numerieke slaap score (NRS Slaap). Daarnaast het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van slaap ervaren op de IC in Nederland, en het verkrijgen van inzicht in de bron van slaapproblemen.

Methode
Een prospectieve multicenter cohortstudie uitgevoerd onder 19 Nederlandse IC?s. Alle patiënten welke minimaal een volledige nacht op de IC hadden doorgebracht en in staat waren om de vragen te beantwoorden, zijn gevraagd deel te nemen. Gevraagd werd om de ervaren slaap van de afgelopen in een rapportcijfer uit te drukken en te beoordelen of deze slaap als voldoende was ervaren. Daarnaast werd ook de RCSQ afgenomen. De afkapwaarde voor voldoende slaap  is bepaald middels logistische regressie en op basis van het optimale punt op de AUROC curve.

Resultaten
In totaal zijn 468 patiënten bezocht, waarvan 183 de volledige vragenset hebben beantwoord. 53% van de patiënten beoordeelde zijn slaap als voldoende. Het afkappunt voor voldoende slaap is een score van groter dan vijf. Op dit punt was de AUROC 0,81 (95%BHI: 0,74-0,87) met een sensitiviteit van 83% en een specificiteit van 79%. Pijn en geluid waren de meest genoemde redenen voor een onvoldoende slaap.

Conclusie
De afkapwaarde voor voldoende slaap is een score van hoger dan 5. Voor de klinische praktijk zou dit kunnen betekenen dat bij een score van 5 of lager het gebruik van de RCSQ geïndiceerd is om vervolgens vast te stellen of het een in- of doorslaap probleem betreft, of beide.  Bijna de helft van de IC patiënten gaf aan voldoende goed geslapen te hebben. Pijn en geluid waren de meest genoemde redenen voor slaapproblemen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.