Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Wij willen een bepalende rol spelen in de kwaliteitsverbetering van de Acute Zorg in Nederland.

Een groep medische professionals in witte uniformen en één persoon in een geel veiligheidshesje staan aandachtig te kijken naar iets buiten beeld op een beurs of evenement, met bezoekers en stands op de achtergrond.

De stichting Venticare is een ideële organisatie die zich toelegt op (bij)scholing van professionals die werkzaam zijn op het gebied van de Acute Zorg. Vanaf de oprichting in 1986 werkt Venticare samen met verschillende beroepsorganisaties en vele deskundigen uit het vakgebied. Zo wordt de ontwikkeling binnen de Acute Zorg op de voet gevolgd en in kaart gebracht. Op deze manier wil Venticare een substantiële bijdrage te leveren aan de beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen de Acute Zorg.

Venticare wil zich hierbij profileren als een onafhankelijke en toonaangevende organisatie voor beroepsontwikkeling voor medewerkers in de Acute Zorg. Hiermee zijn wij een kennis delende organisatie op het gebied van de Acute Zorg in de breedste zin van het woord.

Samenwerking met beroepsverenigingen

39

Jaar ervaring in de Acute Zorg

15.000

Betrokkenen Acute Zorg

Onze kernwaarden

  • Toonaangevend

    Kennis kan alleen succesvol worden overgebracht als het nieuwswaarde heeft, de bron betrouwbaar is, het verhaal logisch en begrijpelijk is en er een (klinische) relevantie is. Venticare wil normbepalend zijn, een predicaat, een kwaliteitsstempel. De gedachte moet gaan leven: als het van Venticare komt, dan zit het goed.

  • Praktisch

    Vanwege de praktijkgerichte doelgroep moet de brug altijd gelegd worden naar de dagelijkse praktijk (kan ik er iets mee, wat dan precies en hoe, wat zijn de praktische investeringen, voorwaarden en nadelen. Venticare kent de praktijk, is de praktijk en weet als geen ander dat een goed idee niet altijd direct gerealiseerd kan worden.

  • Inspirerend

    Kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering, beroepsontwikkeling, het zijn abstracte termen. De inspiratie om de doelstellingen te behalen wordt gerealiseerd door het uitstralen van positiviteit, een toekomstbeeld schetsen, perspectief te bieden en zichtbare praktische verbeteringen door aanpassingen/ optimalisaties voor te stellen

Daarnaast informeert Venticare met het tijdschrift Venticare Magazine (VM) medewerkers in de Acute Zorg over belangrijke ontwikkelingen. Maar VM gaat na het uitbrengen van het februarinummer 2024 stoppen als fysiek vaktijdschrift en transformeert naar een digitaal platform, door en voor de Acute Zorg. Deze overgang is nodig omdat wij geloven in vooruitgang en willen innoveren met de tijd. Deze overstap betekent niet alleen dat we onze ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook dat we jou een nog rijkere en persoonlijkere ervaring kunnen bieden.

Je kunt een diversiteit aan multimediale content verwachten met de vertrouwde kwaliteit die je van ons gewend bent, dat blijft onveranderd. Met deze digitalisering gaat Venticare over op 100 procent persoonlijke abonnementen die voordeliger zijn dan je abonnement op Venticare Magazine en waarbij je 365 dagen per jaar, 24/7 toegang hebt tot al onze inhoud.

Om deze actuele kennis over te dragen organiseert Venticare ieder jaar ook een tweedaags congres, sinds 2019 in ‘1931 Congrescentrum’ in ‘s-Hertogenbosch. Venticare geeft diverse praktijkgerichte boeken uit onder de algemene titel ‘Een praktische handleiding’. Inmiddels zijn er 8 titels uitgebracht. Over alle titels wordt een Webinar georganiseerd. Venticare wil op deze manieren een substantiële bijdrage leveren aan de beroepsontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen de Acute Zorg. Naast aanbieden van kennis vindt toetsing van kennis plaats middels de Venticare Kennis Quiz en de Venticare Reanimatie Competities.

Vind je het leuk om iets voor ons te doen en je netwerk uit te breiden? Bekijk hier de opties

Naar vacatures ico-arrow-btn
Een groep medische professionals in witte uniformen en één persoon in een geel veiligheidshesje staan aandachtig te kijken naar iets buiten beeld op een beurs of evenement, met bezoekers en stands op de achtergrond.

Onze doelgroep

Onze kennis en producten is bestemd voor alle zorgmedewerkers uit de keten van de Acute Zorg (intra- en extramuraal). Het zijn met name gespecialiseerde verpleegkundigen, Verpleegkundig Specialisten, Bachelor Medische Hulpverleners, Nurse Practitioners, artsen en specialisten die werkzaam zijn op bijvoorbeeld Ambulance, Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Medium Care, Acute Opname afdeling, Hartbewaking, Cardiologie, Kinder IC (PICU) en Neonatale IC (NICU).

De visie en missie vanuit
onze bestuursleden

Annemieke Oude Lansink
linkedin-white
Annemieke Oude Lansink
Algemeen bestuur

Mijn naam is Annemieke Oude Lansink. Ik ben sinds 2009 werkzaam als internist-intensivist op de IC van het UMC Groningen. De IC in Groningen biedt alle aspecten van de IC-zorg van trauma tot transplantaties, ECMO en het Centrum voor Thuisbeademing.

Naast mijn werk op de Intensive Care houd ik mij bezig met onderzoek. Momenteel ben ik bezig met promotieonderzoek naar kwaliteit van leven, kosten en kosteneffectiviteit bij ECMO-patiënten. Een onderwerp wat voor ons als professionals maar ook voor de patiënten en hun familie van groot belang is. Onderwijs is hierdoor op een wat lager pitje komen te staan, maar niet uit mijn hart verdwenen. In 2017 kwam de mogelijkheid voorbij om mee te denken/schrijven aan het Venticare boek ‘Water en zout’. Een praktische handleiding die op de werkvloer hopelijk duiding geeft aan deze problematiek. Het bestuur van Venticare biedt mij de mogelijkheid om mij in te zetten voor medewerkers in de Acute Zorg o.a. op het gebied van scholing.

Alberdien van de Velde
Alberdien van de Velde
Algemeen bestuur

Mijn naam is Alberdien van de Velde. Ik ben altijd gepassioneerd geweest van de acute zorg. Want daar gebeurt het! In 1996 heb ik mijn intensive care specialisatie behaald. Omdat ik de acute zorg breder wilde ervaren, heb ik in 2011 de spoedeisende hulp specialisatie gevolgd. Sindsdien ben ik werkzaam in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis te Goes in een duobaan afgewisseld tussen de intensive care en de Spoedeisende hulp. Omdat de zorg snel veranderd en ik geloof in een leven lang leren, heb ik in 2019 de hbo-V afgerond.

De slogan van Venticare ‘acute zorg, onze zorg’ past bij mij. Want de diversiteit van de verschillende beroepsgroepen  is dé kracht van de acute zorg. En deze komen samen bij Venticare. Graag wil ik mij, samen met het bestuur, inzetten om in de keten van elkaar te leren en te motiveren om de acute zorg, ja weer met elkaar, te vernieuwen.

Jacqueline Janssen
Jacqueline Janssen

Mijn naam is Jacqueline Janssen en ik ben  oudIC verpleegkundige in het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. In 2021 ben ik toegetreden tot het bestuur van Venticare. Sinds 2019 ben ik onderdeel van de redactie van Venticare Magazine.

Het mooie van Venticare vind ik dat alle aspecten van de Acute Zorg samenkomen. Verschillende specialismen ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Mijn missie is om steeds meer verpleegkundigen het podium van Venticare op te krijgen en te laten zien wat een fantastisch vak wij hebben. Daarnaast zal ik binnen het bestuur fungeren als verbindende factor tussen Venticare magazine en het bestuur.

Bas van Summeren
linkedin-white
Bas van Summeren

Ik ben ambulanceverpleegkundige bij Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord en bestuurslid Venticare.

Bij Venticare zetten we ons in voor
(bij)scholing in de Acute Zorg.

Ons doel? Zorgen dat we de kennis niet alleen hebben, maar het ook echt kunnen toepassen in de praktijk. We zijn er vooral voor verpleegkundigen die werken in de acute zorg, denk aan de IC, SEH, hartbewaking en meer.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.
  •  *