Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikelen

De invloed van Bright light therapie op delirium bij IC-patiënten: een gecontroleerde cohort studie

Redactie

Auteur

Redactie

11 mei 2014

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

Introductie
De incidentie van delirium bij intensive care (IC) patienten varieert van 30-50%1 en is geassocieerd met verlengde mechanische beademing, verlengde IC en ziekenhuisopname, medische complicaties en een verhoogde mortaliteit. Uit onderzoek blijkt dat verstoring van de slaap een risico factor voor het krijgen van een delirium kan zijn. Meerdere studies beschrijven dat bright light therapie (BL) het slaap/waak ritme mogelijk kan herstellen. Een pilot studie liet een positief effect van BL op de ernst van delirium bij post operatieve IC patiënten zien.2 Het doel van deze studie is om het effect van BL op de incidentie en duur van delirium bij IC patiënten te onderzoeken.

Methode
Dit is een prospectieve single center gecontroleerde studie in het OLVG. Opeenvolgende patiënten van ? 18 jaar met een verwachte opnameduur van  ? 24 uur kwamen in aanmerking voor inclusie. Exclusie criteria waren (1) bipolaire stoornis, (2) gebruik van antipsychotische medicatie thuis (3) een tijdelijk of permanent verlies van het gezichtsvermogen. De maximum studieduur was14 dagen, inclusief follow up op de verpleegafdeling. Delirium werd op de IC beoordeeld met de CAM-ICU  en op de afdeling met de DOS. Daarnaast werden alle patiënten dagelijks gescreend door een getrainde onderzoeker en een psychiater of een intensivist m.b.v. de DSM-IV criteria. De interventie bestond uit drie uur lichttherapie (10000 lux) tussen 9.00-1200 op een afstand van 22 cm. Controle patiënten kregen standaard daglicht (65 tot 370 lux).

Resultaten
Er zijn in totaal 165 patiënten geincludeerd (BL N=82 en controle N= 83). Beide groepen waren met elkaar vergelijkbaar m.b.t. de patiënten karakteristieken. De incidentie van delirium verschilde niet significant tussen beide groepen. BL 29% en controle groep 24%. De duur van het delirium in beide groepen was eveneens gelijk. Interventie patiënten bleken wel significant meer Morfine, Piritramide, Esketamine, Levobupivacaine en Midazolam gekregen te hebben.

Discussie en conclusie
Een beperking van dit onderzoek is het gebrek aan randomisatie.
Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat Bright Light therapie invloed heeft op de incidentie en de duur van het delirium bij IC-patiënten. Dit is mogelijk veroorzaakt doordat de BL patiënten een groter risico op delirium hadden door het significant hogere gebruik van analgetica.

Referenties
1. van den Boogaard M. et al. Incidence and short-term consequences of delirium in critically ill patients: A prospective observational cohort study. Int J Nurs Stud. 2012

2. Taguchi T et al.  Influence of bright light therapy on postoperative patients: a pilot study. Intensive Crit Care Nurs 2007

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.