Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Artikelen

Goede intensieve zorg voor het kind met kanker

Redactie

Auteur

Redactie

09 mei 2014

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

Rationale voor het Prinses Maxima Kinderoncologisch centrum;

Door intensieve multidisciplinaire samenwerking, steeds verdergaande centralisatie van zorg en het geprotocolleerd toepassen van therapie is de genezingskans voor kinderen met kanker in de laatste vier decennia gestegen van circa 10% naar circa 70%. Desondanks is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak op de kinderleeftijd in Nederland. De laatste tien jaar is het genezingspercentage ook nauwelijks verder toegenomen. Om de genezingskansen en de kwaliteit van (over)leven van kinderen met kanker te verbeteren, is verdere centralisatie van zorg en wetenschappelijk onderzoek een absolute voorwaarde.

In de huidige situatie worden elk jaar slechts 530 nieuwe kinderen met kanker tot 18 jaar verspreid in zeven centra voor kinderoncologie en allogene stamceltransplantatie behandeld. De behandeling is een langdurig proces. In multidisciplinair overleg wordt doorlopend afgestemd wanneer en hoe de verschillende onderdelen – chirurgie, radiotherapie en chemotherapie ? precies moeten worden toegepast. Bovendien gelden voor de biologische subgroepen gaande de behandeling eigen toegesneden behandelvoorschriften.

Deze vereisen veel uiteenlopende expertise. Hetzelfde geldt voor het tijdig herkennen en adequaat behandelen van de zeldzame, vaak levensbedreigende bijwerkingen die samenhangen met specifieke therapie-elementen en de onderliggende aandoening. Het is daarom essentieel dat voor iedere patiënt direct op ieder moment specifieke kennis en expertise ter beschikking zijn. Concentratie zal leiden tot verhogen van kwaliteit en efficiëntie van implementatie. En daardoor tot mogelijkheden de curatie kans van de kinderen te verhogen waarbij gestreefd wordt in 2020 90% overleving te halen en tot het verminderen van complicaties. 

6VCCS2014b.jpg

Wat voor diagnoses worden er gesteld binnen de kinderoncologie?

6VCCS2014c.jpg

Binnen het PMC komen 3 zorgunits Haemato-oncologische unit (170 nieuwe patienten per jaar) een Solide tumor unit (180 nieuwe patienten per jaar) en een neuro-oncologie unit (125 nieuwe patienten per jaar)en een restgroep met bijzondere tumoren die over de units worden verdeeld (bv Langer hans cel histiocytose)

Wat is hoog complex en komt op een Kinder intensive care terecht?
Er zijn voor het ?management? van complicaties (herkenning, acute opvang, behandeling, doorzetten van oncologische behandeling) een aantal situaties te onderscheiden die vallen onder de definitie van hoogcomplexe behandelingen/verrichtingen:

1. Infectiologische complicaties
(o.a. koorts in neutropenie, pneumonie, overwhelming sepsis, typhlitis, neutropene enterocolitis, invasieve mycose, ernstige weke delen infecties)

2. Acute complicaties
(oa. hyperleucocytose, vena cava superior syndroom, tumor lysis syndroom, dreigende ademweg obstructie, ileus, maligne hypertensie, nierinsufficientie, ernstige Hb en thrombocyten dalingen, cerebrale bloedingen, ernstige thrombo-embolische complicaties, zoals sinus trombose en andere bedreigende trombose, anafylaxie, diabetes mellitus, pancreatitis)

3. Neurologische-Endocrinologische complicaties
(Neurologische complicaties, zoals inklemming, dwarslaesie, epilepsie, post-operatieve salt-loosing, locked-in syndroom, acute encefalopathie/RPLS, neurologische en neuropsychologische  gevolgen van tumor en/ of operatie en radiotherapie) (Endocrinologische complicaties zoals panhypopituïtarisme, SIADH, diabetes insipidus, bijnierschorsinsufficiëntie,)

Hoeveel kinderen met kanker komen op de Kinder intensive care terecht?

Ad 1) Infectie problematiek;
Maximaal 70 kinderen komen per jaar op de IC voor ernstige neutropenie en de gevolgen hiervan en/of andere gerelateerde problematiek (zoals NEC beelden). Hiervan zijn er 50 niet-transplantatie kinderen en 20 transplantatie kinderen

Ruling out ?low risk?

  • age<1 year(limited data), age <5 years (limited data),
  • history: bacteremia during previous neutropenic episodes, rigors after flushing the central venous catheter, non-compliance, >1-2 hours from hospital
  • medical conditions requiring hospitalisation: shock, metabolic instability, altered mental status, hemorrhage, dehydration, pneumonitis, mucositis, increased work of breathing, perirectal or soft tissue abscesses, diarrhea, vomiting, irritability, organ failure
  • cancer-associated co-morbidities: uncontrolled tumor, leukemia at diagnosis, leukemia in relapse
  • treatment-associated comorbidities: anticipated neutropenia >7 days, 1-12 months post stem-cell transplant (limited data)
  • CRP>90 mg/L, Neutrophils <100

 Ad 2) acute complicaties.
Hyperleucocytose en daaraan gerelateerd tumor lysis syndroom betreft 10-20 kinderen per jaar. Dreigende ademwegobstructie bij bv lymfoom patiënten en stadium V neuroblastoom patiënten 10-15 kinderen per jaar, solide tumor gerelateerde problematiek zoals nierinsufficientie of postoperatieve problematiek waardoor langduriger IC noodzakelijk is (20-25 kinderen per jaar) Thromboembolische complicaties leidend tot Ic opname (10-15 kinderen per jaar). Verder zal in deze groep de 180 nieuwe solide tumor patiënten per jaar het grootste deel postoperatieve zorg nodig hebben.

Ad 2) neuro-endocrinologische problematiek
Van de 125 nieuwe neuro oncologische patienten per jaar zal het grootste deel postoperatieve zorg op de kinder IC nodig hebben en daarvan zal een klein deel 10-15% problematiek laten zien zoals cerebellair mutisme, ernstige DI of andere ernstige endocrinologische schade

Wat is de uitkomst van het kind met kanker dat op de kinder intensive care terecht komt?

Hieronder staat een tabel uit het artikel: Continuing Medical Education Article. Changes in outcomes (1996?2004) for pediatric oncology and hematopoietic stem cell transplant patients requiring invasive mechanical ventilation. Door: R.F. Tamburro en anderen. In: Pediatr Crit Care Med 2008 Vol. 9, No. 3 page 270-277

6VCCS2014d.jpg
Citaat: Outcomes Differ Between HSCT Recipients and Nontransplant Oncology Patients. Overall, 59% of admissions (238 of 401) were successfully extubated and discharged from the PICU; this included 45% of all HSCT admissions (92 of 206) and 75% of non-HSCT admissions (146 of 195) (p < .0001). During the most recent time period, 70% of all admissions (121of 174) survived through extubation and PICU discharge, including 53% of HSCT admissions (45 of 85) and 85% of non-HSCT admissions (76 of 89).

Over het algemeen ligt de mortaliteit van kinderoncologische patiënten op de kinder-intensive care rond de 17% . En zijn de risico groepen vooral die kinderen met infectiologische problematiek die lang en diep in aplasie zijn. De kinderen met positieve kweken voor schimmels en gisten, de kinderen na beenmergtransplantatie en de kinderen die multiple inotropica nodig hebben. Aan de hand van casuistiek zal tijdens het congres ?venticare?worden getoond hoe de problematiek op evidence based wijze aan te pakken en de mortaliteit van kinderoncologie op de IC te verlagen naar < 10% met adequate supportive care.

6VCCS2014e.jpg

Princes Maxima Centrum (PMC) zal waarschijnlijk starten in 2016 locatie Utrecht Uithof bij WKZ.

1-3Referentie Lijst
(1)     Basu SK. Length of stay and mortality associated with febrile neutropenia among children with cancer. 2005.
(2)     Rondinelli PI. A proposed score for predicting severe infection complications in children with chemotherapy-induced febrile neutropenia. 2006.
(3)     Santolaya ME. Admission clinical and laboratory factors associated with death in children with cancer during a febrile neutropenic episode. 2007.
(4)     Tamburro RF, Barfield RC, Shaffer ML et al. Changes in outcomes (1996-2004) for pediatric oncology and hematopoietic stem cell transplant patients requiring invasive mechanical ventilation. Pediatr Crit Care Med 2008;9:270-277.
(5)  website; www.prinsesmaximacentrum.nl
(6)  website; https://www.skion.nl/

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.