Afwachten niet slechter dan direct cardioverteren bij atriumfibrilleren

atriumfib
Bij patiënten met boezemfibrilleren heeft cardioversie weinig meerwaarde ten opzichte van een afwachtend beleid. 
Dat blijkt uit een Nederlands multicenteronderzoek van Nikki Pluymaekers e.a. dat onlangs werd gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Zij onderzocht hemodynamisch stabiele patiënten die minder dan 36 uur last hadden van symptomatisch atriumfibrilleren. De helft van hen onderging direct bij opname een (medicamenteuze of elektrische) cardioversie. De overige helft werd niet gecardioverseerd, maar kregen wel ritme-vertragende medicijnen (< 110 per minuut). Na 48 uur vond er zo nodig alsnog een cardioversie plaats. Ook kregen zij zo nodig antistolling. 94 procent van de cardioversie-groep had na vier weken een sinusritme. Tegenover 91 procent van de patiënten uit de uitgestelde groep. De onderzoekers trokken hieruit de conclusie dat een afwachtend beleid geen slechtere uitkomst geeft dan meteen ingrijpen. Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in het aantal cardiovasculaire complicaties dat tijdens de vier opvolgende weken optraden. Wel waren de patiënten die niet gecardioverseerd werden sneller thuis (gem. 120 minuten versus 158 minuten). 

NEJM, 2019: Early or Delayed Cardioversion in Recent-Onset Atrial Fibrillation 

Venticare Magazine, juni 2019​

Leerstoel artificiële intelligentie
Zorgprofessionals zijn pro levensbeëindiging neona...

Gerelateerde artikelen