AmsterdamUMC stelt data IC-patiënten beschikbaar voor onderzoek

AMC-data

Als eerste ziekenhuis in Europa stelt het AmsterdamUMC geanonimiseerde data van IC-patiënten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van deze Big Data kunnen algoritmes ontwikkeld worden die ervoor kunnen zorgen dat IC-patiënten sneller de juiste behandeling krijgen.  

In totaal zijn er bijna een miljard datapunten beschikbaar die voornamelijk uit de bewakingsapparatuur komen. De data is opgeslagen in de AmsterdamUMCdb database. Die bevat klinische parameters en medicijngegevens van ongeveer twintigduizend patiënten. Eerder waren deze gegevens alleen beschikbaar van Amerikaanse Intensive Cares. Maar de organisatie van intensive care geneeskunde en het type patiënten in Amerika verschillen flink van die in Europa. Dat zou kunnen leiden tot verkeerde algoritmes. Het initiatief voor deze gegevensuitwisseling komt van de Europese Vereniging voor Intensive Care Geneeskunde (ESICM) en wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Zij moedigen andere ziekenhuizen aan dit voorbeeld te volgen. 

Nike ontwikkelt ziekenhuisschoen
Invoering landelijk nummer spoedzorg

Gerelateerde artikelen