Anna Reynvaan Praktijkprijs voor project Familieparticipatie op de IC

Lilian-Vloet-4

Op dinsdag 12 mei werd de Anna Reynvaan Praktijkprijs uitgereikt aan Boukje Dijkstra, Lilian Vloet en Karin Felten (Radboudumc) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Zij wonnen de prijs voor hun project Familieparticipatie op de IC.

Een opname op de IC kan naast fysieke klachten ook ernstige psychische klachten veroorzaken zoals depressie en angst. Dit wordt ook wel het Post Intensive Care Syndroom genoemd (PICS) en kan zowel voorkomen bij patiënten zelf als bij familie (PICS-F). Door familie te betrekken in de basiszorg van hun naasten op de IC kunnen deze klachten gereduceerd of zelfs voorkomen worden. Zij krijgen het gevoel een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren, waardoor gevoelens van angst, stress en machteloosheid kunnen verminderen. De vakjury waardeerde vooral het multidisciplinaire karakter van het project. Zowel IC-verpleegkundigen, studenten van de HAN, patiënten en mantelzorgers nemen eraan deel. De Wetenschapsprijs ging naar een artikel van Bernadette Schutijser en mede-onderzoekers waarin ze zich afvragen hoe de uitvoering van de dubbele controle op medicatie per injectie wordt uitgevoerd. 

Normaal worden de Anna Reynvaan Praktijk- en Wetenschapsprijs uitgereikt tijdens de jaarlijkse landelijke Anna Reynvaanlezing. Deze verpleegkundige lezing wordt georganiseerd door Amsterdam UMC, HvA/Amsterdam, School of Health Professionals, V&VN en TVZ-Vakblad verpleegkunde in praktijk en wetenschap. Vanwege COVID-19 vond deze niet plaats in de Stadsschouwburg in Amsterdam maar via een uitgebreide video. 

De video is hier te zien: https://www.amc.nl/web/over-de-locatie-amc/evenementenkalender-1/anna-reynvaanlezing-1.htm

Patiënten onveranderd positief over ambulancezorg
Klinisch redeneren bij Covid-19

Gerelateerde artikelen