Bereikbaarheid Spoedeisende hulp in sommige regio’s ondermaats

Spoedeisende-hulp-bord-4

Sinds 2012 zijn in Nederland 22 SEH-locaties gesloten en is de zorg geconcentreerd in een aantal ziekenhuizen. Hierdoor zijn op sommige plekken 'zorgwoestijnen' ontstaan.

 In deze regio's kunnen mensen bij medische noodgevallen onmogelijk binnen 45 minuten op een SEH komen. Zorgwoestijnen komen voor op de Waddeneilanden, de Noordoostpolder, delen van Zeeland, Friesland en Groningen.

Ruim 16.000 Nederlanders wonen op minstens 45 minuten afstand rijden van een SEH. Nog eens 12.670 inwoners wonen tegen de rand van de zorgwoestijnen. Op dit moment zijn er 80 ziekenhuizen met een SEH in Nederland. Voor 1,5 miljoen Nederlanders is door de vermindering van het aantal SEH's de dichtstbijzijnde SEH verder weg komen te liggen dan voor 2012. Zorgprofessionals maken zich zorgen om deze ontwikkeling. Het aantal SEH-bedden is wel gedaald, maar het aantal patiënten niet. Daardoor lopen SEH's regelmatig vast, wat leidt tot opnamestops en ambulances die moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis. Ook nemen wachttijden toe. 

Groep oud-artsen: wijs per ROAZ-regio één of twee ...
Een derde van IC-verpleegkundigen overweegt te sto...

Gerelateerde artikelen