Beter één SEH met alle capaciteiten

Beter-n-SEH-met-alle-capaciteiten

Tussenvormen in de spoedzorg zorgen voor verwarring bij patiënten. Een ziekenhuis moet óf een volwaardige SEH hebben, óf geen spoedzorg bieden. Dat vindt Annemarie van der Velden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.

De zogenoemde tussenvormen bieden bijvoorbeeld 24/7 laagcomplexe zorg zoals het behandelen van eenvoudige fracturen en alleen tijdens kantooruren complexere spoedzorg. Van der Velden verwacht dat dat ongelukken gaat opleveren, omdat voor patiënten niet duidelijk is met welk letsel ze waar en wanneer terecht kunnen. Met huisartsen en ambulancediensten zijn goede afspraken te maken over de doorverwijzing, maar met patiënten die op eigen houtje komen niet. Van der Velden: "Ik denk dat het de beste optie is als je alles of niets aanbiedt. En dan niet alleen een afdeling met SEH-artsen, maar een volledig aanbod met cardiologen, operatiemogelijkheden en een IC, zodat na de SEH ook vervolg kan worden geboden."De voorzitter ziet de SEH liever geconcentreerd op één plek met meer capaciteit, dan dat er verspreid over een gebied meerdere tussenvormen zijn.

Artificial Intelligence beoordeelt X-thorax
Belemmering voor PA’s en VS

Gerelateerde artikelen