Beter urgentiesysteem Ambulancezorg

Beter-urgentiesysteem-Ambulancezorg

De responstijden van Ambulances zeggen onvoldoende over de kwaliteit van de geboden zorg. Onderzoeksinstituut Nivel onderzocht de Ambulancezorg. Voornaamste aanbeveling: een betere urgentie-indeling.

 In de Nederlandse Ambulancezorg staan de tijden centraal en is men terughoudend om dit aan te passen. Bovendien is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor. Uit het Nivel-onderzoek kwam naar voren dat Ambulancezorg beter kan. Het onderzoeksbureau onderzocht en vergeleek de Ambulancezorg van dertien verschillende landen. Daarbij kwam het systeem dat Wales hanteert het beste uit de bus. In Wales geldt alleen bij de hoogste urgentie een responstijd van acht minuten (met een norm van 65 procent). Daar zorgt een verfijnde urgentie-indeling bovendien voor meer flexibiliteit en beter onderscheid tussen verschillende zorgvragen. Spoedeisende zorgvragen worden daardoor vaker op tijd beantwoord. Nivel pleit verder voor een betere afstemming tussen Ambulances en eerstelijnszorg als huisartsen. Nivel verrichtte deskresearch in dertien landen. In vijf - Nederland, Denemarken, Wales, Zweden en Canada - werd verdiepend onderzoek uitgevoerd: 36 experts uit de vijf landen zijn geïnterviewd. Daarnaast zijn over deze vijf landen narratieve literatuurstudies gedaan.

Uit: augustusnummer Venticare Magazine

Lectorale rede over IC zorg
Slechte doorstroom vanuit NICU’s door gebrek aan g...

Gerelateerde artikelen