Nabestaanden zeggen vaker ‘nee’ tegen orgaandonatie

Orgaandonatie
Hoewel het aanbod van mogelijke orgaandonoren niet is gedaald, is het aantal orgaantransplantaties vorig jaar met 6 procent a...
Continue reading

Informatievoorziening traumapatiënt moet beter

nazorg-trauma-2
Bij traumapatiënten ligt de focus vooral op overleving. Nazorg krijgt hierdoor te weinig aandacht. Dit moet beter, vindt Nena...
Continue reading

Invasieve behandeling stabiele AP niet beter

ligging-van-het-hart-2
Een ingreep zoals dotteren of een bypass verbetert de overleving van patiënten met stabiele angina pectoris (AP) niet ten opz...
Continue reading

Cognitieve leidraden verbeteren spoedzorg

Lena-Koers-onderzoek
De kans dat cruciale behandelstappen worden gemist vermindert aanzienlijk wanneer ernstig zieke patiënten met behulp van een ...
Continue reading

Akkoord cao Ziekenhuizen

cao-ziekenhuizen
Verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben nagenoeg zeker een definitief akkoord gegeven op de nieuwe cao Zieken...
Continue reading

Leven na de intensive care

Mark-vd-Boogaart-4-maart-2020-2
Symposium over Langetermijnuitkomsten:  Wetenschap en Praktijk op  woensdag 4 maart 2020 Hoe gaat het met onze pati...
Continue reading

Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde

leefstijlgeneeskunde
  Om leefstijlgeneeskunde een meer prominente plek te bezorgen in geneeskundig onderzoek en behandeling, is onlangs de b...
Continue reading

Nieuwe aanpak atriumfibrilleren

atriumfibrilleren
Het Maastricht UMC+ is bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem voor het behandelen van atriumfibrilleren. Zij krijgen...
Continue reading

Kunstuterus wordt werkelijkheid

Capture-kunstbaarmoeder
Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven kunnen  door een subsidie beginnen met de bouw van een kunstbaarmo...
Continue reading

Speciale poli vermindert heropnames bij boezemfibrilleren

iStock-901063844
Een gespecialiseerde polikliniek voor atriumfibrilleren (AF-poli) halveert het aantal heropnames en het risico op overli...
Continue reading

Toename ketaminegebruik bij festivalbezoekers

iStock-507820749
In zes jaar tijd vervijfvoudigde het aantal patiënten na ketaminegebruik bij EHBO-posten op festivals en bij Ambulances....
Continue reading

Nike ontwikkelt ziekenhuisschoen

nike-schoenen-2
Nike heeft een speciale schoen ontwikkeld voor verpleegkundigen en dokters. In overleg met verpleegkundigen is deze schoen sp...
Continue reading

AmsterdamUMC stelt data IC-patiënten beschikbaar voor onderzoek

AMC-data
Als eerste ziekenhuis in Europa stelt het AmsterdamUMC geanonimiseerde data van IC-patiënten beschikbaar voor wetenschappelij...
Continue reading

Invoering landelijk nummer spoedzorg

spoedzorg
Minister Bruins van Medische Zorg wil een landelijk nummer invoeren voor patiënten die Acute Zorg nodig hebben, zonder dat er...
Continue reading

Cardiologisch consult in ambulance vermindert druk op SEH

ambulance-4
Patiënten met acute cardiologische klachten hoeven minder vaak onnodig naar de Spoedeisende Hulp (SEH), als een Cardioloog vr...
Continue reading

Meting nierfunctie nauwkeuriger door Iohexol

Iohexo_20191021-180144_1
De nierfunctie van ernstig zieke kinderen kan zeer nauwkeurig gemeten worden door gebruik te maken van de stof Iohexol. Hierd...
Continue reading

Wij gaan staken!

staken-ziekenhuis-2
Voor het eerst in de geschiedenis sluiten op 20 november ziekenhuizen massaal hun deuren voor niet-spoedeisende patiënten. Hi...
Continue reading

Kwart Ambulanceregio’s ver onder norm aanrijtijden

ambulance-3
In een kwart van de Ambulanceregio's in ons land is de Ambulance na een melding niet snel genoeg ter plaatse. Dat blijkt uit ...
Continue reading

Meer ouderen naar SEH na val

val-ouderen-SEH-2
Het aantal 65-plussers dat de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoekt voor ernstig letsel na een val in en om het huis is in de laats...
Continue reading

Onderzoek beste stimulatie respiratie prematuren

prematuur-01
NICU-verpleegkundige Janneke Dekker bestudeerde op welke manier de spontane ademhaling van prematuren het meest effectief gep...
Continue reading