Chemische en elektrische cardioversie even effectief

cardioversie

Bij hemodynamisch stabiele patiënten die met acuut atriumfibrilleren op de SEH worden opgenomen, blijkt zowel chemische als elektrische cardioversie even effectief te zijn. Met beide behandelingen wordt een normaal sinusritme verkregen.  

Tot nog toe was niet duidelijk of bij patiënten met acuut atriumfibrilleren het hartritme beter verlaagd kan worden met medicatie, of met elektrische cardioversie. Onlangs publiceerde Ian Stiell hier een artikel over in The Lancet. Hij zette een eenzijdig geblindeerd, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek op bij patiënten met acuut atriumfibrilleren op diverse SEH-afdelingen in Canada. In de 'medicatiegroep' herstelde het sinusritme van deze patiënten met 96 procent, in de groep die elektrische cardioversie kreeg, was dat 92 procent. Dit verschil is te verwaarlozen. Bij beide behandelingen traden nadien geen ernstige complicaties op en waren de resultaten uitstekend. Het voordeel van de medicatiebehandeling is dat patiënten niet gesedeerd hoeven te worden.

Aanhoudende drukte door RS-virus
Micro-organismen in longen voorspellen herstel IC-...

Gerelateerde artikelen