Deel coronapatiënten wordt na ontslag van IC heropgenomen

COVID19-1

Een aantal patiënten die (langdurig) met Covid-19 op de IC werden opgenomen, blijft naderhand erg kwetsbaar. Zij raken verzwakt, hebben moeite met ophoesten, kunnen zich verslikken en zo opnieuw infecties oplopen. De kans dat ze daardoor opnieuw op de IC moeten worden opgenomen is aanwezig.

De afgelopen maanden kwam het in meerdere ziekenhuizen voor dat patiënten met het coronavirus opnieuw op de IC moesten worden opgenomen. Zij hadden toch weer intensievere zorg nodig dan op de verpleegafdeling geboden kon worden. Dit wijst erop dat sommige patiënten lang moeten revalideren. Dat mensen moeten worden heropgenomen is niet nieuw. Over het algemeen hebben patiënten die langdurig op een IC verblijven een grotere kans dat zij opnieuw ernstig ziek worden. Mensen met Covid-19 liggen dikwijls wekenlang op de IC waardoor ook zij ernstig verzwakken en een grotere kans hebben op een heropname. Hoe zieker ze zijn geweest, hoe kwetsbaarder ze zijn. Het is belangrijk dat bij deze groep goed wordt afgewogen of een IC-opname wel een verstandige beslissing is of niet. De kwaliteit van leven kan na de opname flink afnemen.

Hoe gaat het nu met je?
Levensverwachting bij mensen met atriumfibrilleren...

Gerelateerde artikelen