Dit zijn de taken binnen het VWS

taakverdeling

De exacte taakverdeling binnen het nieuwe Rutte-IV-kabinet is bekend. Het ministerie van VWS zal bestierd worden door minister Ernst Kuipers (cure), minister Conny Helder (care) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugd en Preventie). Wat zij exact gaan doen zetten we hier op een rij. 

Oud-bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en LCPS Ernst Kuipers is inmiddels een goede bekende als coronadeskundige en wordt nu 'coronaminister'. Hij beheert de dossiers curatieve zorg, zorgverzekeringswet, bevolkingsonderzoeken, geneesmiddelen, IGJ, zorgtoeslag en pakketbeheer, drugs en de NVWA productveiligheid. Daarnaast is Kuipers verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding, medische technologie en innovatie, kennis- en informatiestructuur, medisch-ethische vraagstukken, pandemische paraatheid, betaalbaarheid, duurzaamheid in de zorg en medisch specialistische vervolgopleidingen.

Conny Helder is oud-bestuursvoorzitter van tante Louise (VVD) en heeft de portefeuille Langdurige Zorg. Dit gaat onder andere over ouderen- en gehandicaptenzorg, maar ook over onderwerpen als de ggz, wijkverpleegkundige zorg, pgb, arbeidsmarkt en sport. Helder gaat bovendien taken uitvoeren als: 'proces coördinatie verantwoording covid-19', 'rechtmatige zorg en goed bestuur', 'ontregelde zorg' en 'organiseerbaarheid/regionalisering'.

Ex-wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) heeft de portefeuille Jeugd en Preventie. Hij is verantwoordelijk voor al het jeugdbeleid, de jeugdwet en de jeugdgezondheidzorg. Daarnaast zitten de Wmo, mantelzorg, GGD, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl) in zijn portefeuille.

Nieuwsbrief 17 januari 2022

Acute Zorg moet nutsvoorziening worden
Venticare Live 2022

Gerelateerde artikelen