Druk IC verlichten door PACU aanbod

Ned-vereniging-anesthesiologie

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (NVA) stelt PACU-bedden beschikbaar om IC-verpleegkundigen te ontzien. De inzet van PACU-bedden kan 35 procent van de IC-opnames terugdringen. Daarmee kan de inhaalzorg blijven doorgaan.  

"De PACU zit qua zorgintensiteit tussen de verkoeverkamer en de IC in," zegt Marloes van Grotel, directeur van de NVA. "Ze kunnen een grote groep patiënten opvangen, omdat het om mensen gaat die vanwege hun kwetsbaarheid of het type operatie intensieve zorg nodig hebben, maar niet zo intensief dat IC-zorg nodig is. In ziekenhuizen zonder PACU komen deze patiënten op de IC, wat extra drukte oplevert." Van Grotel denkt dat wanneer IC-verpleegkundigen hun werk op de IC kunnen afwisselen met het minder zware werk op de PACU, dit ervoor zorgt dat zorgverleners het langer volhouden. Dit biedt de optie om IC-verpleegkundigen die thuis zitten omdat het werk te zwaar werd, op te roepen. De NVA pleit er voor alle zorgmedewerkers rondom de OK breed op te leiden, zodat ze op afwisselende plekken ingezet kunnen worden.

Nieuwsbrief 8 november 2021

Hartoperaties uitstellen kost levens
Overbelasting en sluiting SEH’s ongewenst

Gerelateerde artikelen